BLOG << zobacz wszystkie wpisy

30 sierpnia 2013,

Ale czy mają oliwę?

1 Tes 4, 1-8 · Ps 97 · Mt 25, 1-13

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

„Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie». Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie».
Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam». Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam, nie znam was».
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

W dzisiejszej Ewangelii mamy przypowieść o 10 pannach, przy czym 5 było nierozsądnych. Zauważmy po pierwsze, że jest to już 25 rozdział Ewangelii, a więc rzecz dzieje się pod koniec działalności Jezusa. Wypowiada On bardzo mocne porównania, jak to, w którym Pan młody mówi do 5 młodych dziewczyn, które biegną do Niego: „nie znam was”. A drzwi już zamknięto.

Ta przypowieść mówi przede wszystkim o potrzebie gotowości. Osobiście zastanawiam się przede wszystkim nad sobą i moją gotowością na przyjście Pana. Nie słyszymy za wiele o tym, by Kościół modlił się słowami ”Przyjdź Panie Jezu” z myślą o paruzji – Jego powtórnym przyjściu i końcu trudów Kościoła. Zastanawiam się również nad tym, że wiele osób po Alfie oddala się od Pana. Przeżyli coś znaczącego, można by powiedzieć, wzięły lampy. Ale czy mają oliwę? Bo każdy z nas musi sobie zadawać pytanie, czy mam naczynie z oliwą a nie tylko lampę. Bo lampa z oliwą świeci, jest światłem, a lampa bez oliwy, tylko zawadzającym sprzętem.