BLOG

Posts By: Antoni Tompolski

3 października 2014,

Komu Jezus mówi „biada”?

Job 38,1.12-21;40,3-5 Ps 139 Łk 10,13-16

„Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.

A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz.

Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”.

Dzisiejsze czytanie nasunęło mi taką refleksję na temat ewangelizacji. Korozain, Betsaida a przede wszystkim Kafarnaum otrzymały wiele od Pana. Tam przebywał, nauczał i działał cuda. Wszystko dlatego, że Bóg kocha każdego człowieka i nie chce jego zguby, ale by był zbawiony.

Bóg posłał do nas kogoś, być może wielu ludzi, którzy byli jego narzędziami, wysłannikami w doprowadzeniu nas do wiary. Uwierzyliśmy między innymi dlatego, że Ci wysłannicy byli posłuszni wezwaniu, przekazali nam dalej to, co sami otrzymali od Pana.

Teraz Bóg posyła nas i oczekuje, że przekażemy dalej to, co otrzymaliśmy, czyli życie z Nim i w Nim. Dookoła nas są ludzie, którzy nie znają Pana i są zgubieni. Bóg posyła nas do nich. On ich kocha i płacze nad ich losem. Nam dał lekarstwo, uczynił nas posłańcami Dobrej Nowiny (eu-angelistami).

Co się dzieje jednak, gdy sami będąc uzdrowieni ociągamy się z przekazaniem lekarstwa innym, gdy zamiast stać się żywym świadectwem ciągle trwamy w wątpliwościach? Gdy boimy się w pełni przyjąć Jezusa i to blokuje nas przed pójściem dalej?

Jezus mówi o tym do mieszkańców miast, które doświadczyły wiele łaski, a jednak nie były wierne Jezusowi. Apostoł Łukasz wspomina tę historię, aby była ona przestrogą również dla nas. Bóg kocha każdego człowieka i Jego serce krwawi, gdy z powodu naszego lenistwa, czy nieposłuszeństwa zatrzymujemy łaskę dla siebie. Mamy lekarstwo, które może ocalić innych, ale zatrzymujemy je dla siebie! Czy może być coś bardziej egoistycznego?

Jak patrzylibyśmy na żołnierza, który mogąc ocalić swoich kolegów na froncie wybiera piwo z innymi w bezpiecznym schronie? Jak patrzylibyśmy na pacjenta, który zna lekarza i skuteczną terapię, na dodatek ta terapia uratowała mu życie, ale milczy wobec umierającej koleżanki, kolegi, rodziców? Czy bylibyśmy wyrozumiali?

To dlatego Jezus grzmi na Kafarnaum i ogłasza groźby, które zresztą się spełniły. Kto był dzisiaj w Kafarnaum, ten wie. Ruiny Kafarnaum powinny być przestrogą dla naszego życia, aby nie zamieniło się ono w coś podobnego.

15 lipca 2014,

Co będzie, jeśli nie uwierzymy?

Iz 7,1-9 Ps 48 Mt 11,20-24

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły.

„Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.

A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? czytaj dalej »

14 lipca 2014,

Czy należę do Jezusa?

Iz 1,11-17 Ps 50 Mt 10,34-11,1

Jezus powiedział do swoich apostołów:

„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.

Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

Kto przyjmuje proroka jako proroka, czytaj dalej »

27 czerwca 2014,

Łagodne jarzmo

Pwt 7,6-11 Ps 103 1 J 4,7-16 Mt 11,25-30

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiani Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy czytaj dalej »

25 czerwca 2014,

Dobre drzewo wydaje dobre owoce

2 Krl 22,8-13;23,1-3 Ps 119 Mt 7,15-20

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo czytaj dalej »

24 czerwca 2014,

Rodzi się prorok

Iz 49,1-6 Ps 139 Dz 13,22-26 Łk 1,57-66.80

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza.

Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”.

Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc czytaj dalej »

18 czerwca 2014,

Kiedy uczynki pobożne są złe?

2 Krl 2,1.6-14 Ps 31 Mt 6,1-6.16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, czytaj dalej »

17 czerwca 2014,

Bądźcie doskonali!

2 Krn 18,25-31a.33-34 Ps 51 Mt 5,43-48

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak, będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, czytaj dalej »

11 czerwca 2014,

Idźcie i głoście

Dz 11,21b-26;13,1-3 Ps 98 Mt 10,7-13

Jezus powiedział do swoich Apostołów:

„Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.

A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam czytaj dalej »

10 czerwca 2014,

sól, światło i dobre uczynki

1 Krl 17,7-16 Ps 4 Mt 5,13-16

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na czytaj dalej »