BLOG

Posts By: Antoni Tompolski

17 lipca 2012,

Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się

Iz 7, 1-9 · Ps 48, 2-8 · Mt 11, 20-24
Dzisiaj warto zwrócić szczególną uwagę na jedno stwierdzenie z pierwszego czytania z Księgi Izajasza. Ostatnie zdanie cytowanego fragmentu. Warto zauważyć, że Bóg mówi to do “SWEGO ludu”. Podobnie Jezus kieruje słowa do miast Izraela, słowa pełne wyrzutów, gdyż mieszkańcy nie reagują wiarą na oglądane znaki i cuda, które czynił Jezus. Do słuchaczy proroka Izajasza i do tych, którzy czytaj dalej »

16 lipca 2012,

Obfitość błogosławieństwa i pełnia łaski

Iz 1, 11-17 · Ps 50 · Mt 10, 34 – 11, 1
Dzisiejsza Ewangelia jest przejmująca i niepokojąca dla każdego, kto choć na chwilę się zatrzyma i nad jej znaczeniem zastanowi. Jezus, który wg. proroctwa Izajasza jest “Księciem pokoju”, mówi, że przynosi miecz i mówi o odrzuceniu brata, siostry, rodziców, dzieci. Kto jest godzien Jezusa? Dlaczego swoim wybranym stawia tak wielkie wymagania? Nie da się chyba zrozumieć dobrze dzisiejszej Ewangelii bez odwołania do czytaj dalej »

13 lipca 2012,

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

Oz 14, 2-10 · Ps 51 · Mt 10, 16-23 Dzisiaj trudne czytania, ale jednocześnie bardzo interesujące. Wydaje się, że Ewangelia mówiąca o posłaniu “jak owce między wilki” i o prześladowaniach wzbudza pokusę użalania się nad sobą. Mamy rzeczywiście w naszym kraju okres, o którym można by powiedzieć, że wyznawcy Chrystusa nie mają łatwo. Wiemy, że w wielu krajach jest znacznie gorzej, ale być może i u nas zacznie się czytaj dalej »

4 lipca 2012,

Nie ma innego imienia

Am 5,14-15. 21-24 · Ps 50,7-12. 16-17 · Mt 8,28-34

Dziś kontynuacja lektury Księgi Amosa oraz historia wypędzenia duchów z opętanych pogan.

Zacznijmy od pierwszego czytania. Amos to prorok wezwany przez Boga, wyrwany ze środowiska pracy. Niesie niepopularne przesłanie o nadchodzącym gniewie Boga. Warto czytać wraz z czytaniami liturgicznymi całą księgę. Ja czytam w wersji Edycji św. Pawła, w której znajdują się obfite komentarze, które bardzo przybliżają wydarzenia i czynią je zrozumiałymi.
W skrócie: Amos działa w czasach, gdy czytaj dalej »

28 czerwca 2012,

Spełniać wolę Ojca

2 Krl 24, 8-17 · Ps 79 · Mt 7, 21-29

Ewangelia z dzisiejszych czytań to klasyka, dobrze znany fragment o dobrej i złej budowie. Pytanie: “na czym ja buduję?” nasuwa się samo.
Ale zanim padają opisy dwóch przedsięwzięć budowlanych Jezus mówi o sądzie, który ma nadejść. Opis jest surowy, tak jak Bóg jest sprawiedliwy.

Może zacytuję:
„Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: czytaj dalej »

26 czerwca 2012,

Bóg odpowiada na modlitwę

2 Krl 19, 9-11. 14-21. 31-36 · Ps 48 · Mt 7, 6. 12-14

Dzisiaj konieczna lektura z II Księgi Królewskiej.

Oto mamy w akcji zazdrosną miłość Pana zastępów, który wkracza w historię aby ocalić Swój lud ze względu na Swoją wierność.
Z drugiej strony widzimy, że jeden człowiek staje do modlitwy i zatrzymuje potężne wojska. Król Ezechiasz jest zdeterminowany, ponieważ Sennacheryb, król asyryjski najechał jego kraj. Dookoła pozostawały zgliszcza i żaden naród nie oparł się potężnej sile asyryjskiej armii. Istniało wielkie zagrożenie, że czytaj dalej »

20 czerwca 2012,

Kiedy dajesz…

2 Krl 2, 1.6-14 · Ps 31 · Mt 6, 1-6. 16-18

Chciałbym się zatrzymać nad jednym zdaniem z Ewangelii: “A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Jezus obnaża złe motywy różnych “dobrych” zachowań: jałmużny, modlitwy i postu. Kiedy dajesz, nie trąb, jaki jesteś hojny. Podobno przeciętnie, kiedy jakaś firma daje na cel charytatywny jakąś kwotę, to pięć razy więcej wydaje na reklamę tego faktu. Czyli jeżeli daje 10.000zł na jakiś dom dziecka, to czytaj dalej »

6 czerwca 2012,

Rozpalić do żywości

2 Tm 1, 1-3. 6-12 · Ps 123 · Mk 12, 18-27

Dziś w Ewangelii mocny argument za obcowaniem świętych: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest Bogiem żywych! Wieczność z Bogiem czyli życie wieczne i nadzieja zmartwychwstania to największe obietnice głoszone przez Apostołów. Trochę zapomniane przez nas, którzy chcemy błogosławieństwa tu i teraz.

W pierwszym czytaniu św. Paweł pisze zaś do Tymoteusza prostym słowami o najważniejszych Ewangelicznych prawdach. Bóg wybiera człowieka nie na podstawie jego czynów, ale czytaj dalej »

1 czerwca 2012,

Nie znalazł nic oprócz liści

1 P 4, 7-13 · Ps 96 · Mk 11, 11-25

Dziś poznajemy Jezusa surowego, srogiego. Jego akt wypędzenia kupców ze świątyni jest powszechnie znany.

Ale to, co zrobił z drzewem figowym zaskakuje. Zwłaszcza, że nie był to czas na figi. Różnie teolodzy próbują to wytłumaczyć, by usprawiedliwić czyn Jezusa. Mówią na przykład, że o tej porze roku było już widać zawiązki owoców, a na tym konkretnym drzewie nie było nawet ich.

Ja myślę, że to analogia do czytaj dalej »

31 maja 2012,

Magnificat

So 3, 14-18 (Rz 12, 9-16b) · Iz 12 · Łk 1, 39-56

Dziś w Ewangelii bardzo znany tekst: Magnificat. Czy można o nim powiedzieć jeszcze coś nowego? Wydaje mi się, że tak. Czytając słowa Marii zwróciłem uwagę na kończący wers, który w polskiej i chrześcijańskiej naszej świadomości często umyka:

“Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”

Maria wielbi Boga i dziękuje Mu za czytaj dalej »