BLOG

Posts By: Antoni Tompolski

30 maja 2012,

Nie tak powinno być wśród was

1 P 1, 18-25 · Ps 147B · Mk 10, 32-45

Dzisiaj tekst z Ewangelii Marka, w którym Jezus burzy porządek tego świata w kwestii władzy, przewodzenia, liderowania. Ewangelista Marek zaczyna wątek od epizodu, w którym Jakub i Jan próbują sobie zaklepać posady w niebie. Słyszą od Jezusa, że już niedługo misja się wypełni, więc chcą zapewnić sobie trwałe korzyści. Jezus odpowiada im najpierw, że nie dadzą rady, a kiedy są gotowi jednak przyjąć trud, Jezus dodaje, że spełnienie prośby jest poza Jego zasięgiem. Zły adres… czytaj dalej »

17 maja 2012,

Wielu uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest

Dz 18, 1-8 · Ps 98 · J 16, 16-20

Dzisiaj czytania z Dziejów Apostolskich o dokonaniach w Koryncie i dalsza część rozmów podczas Ostatniej Wieczerzy z Ewangelii Jana.

Pierwsze czytanie czyta się wręcz jak sprawozdanie. Widać wyraźnie, że św. Łukasz był bardzo blisko tych wydarzeń. Ma się wrażenie jakby to było wczoraj. Imiona, miejsca, zdarzenia.

Niby mimochodem wspomina, że Paweł pracował i głosił w szabaty w synagogach. Jednak, gdy jego zespół się wzmocnił (przybyli Sylas i Tymoteusz – a gdzie byli wcześniej?) Paweł oddał się wyłącznie czytaj dalej »

8 maja 2012,

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

Dz 20, 17-18a. 28-32. 36 · Ps 100 · Rz 8, 31b-39 · J 10, 11-16

Dzisiejsze drugie czytanie to swego rodzaju hymn, wyraz podziwu, zachwytu nad Bożym dziełem dla nas. Jest zadedykowany wszystkim niepewnym swojej relacji z Bogiem. Proponuję wstawić w nim swoje imię i przeczytać w pierwszej osobie. To swego rodzaju kuracja pokazująca kim On jest i kim my jesteśmy dla Niego. Podnosi na duchu.

Oczywiście tekst ten można wykorzystać do złych celów. Bo skoro Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? I zasłaniając się Bogiem realizować własne pomysły. Ale dla Bożym i pokornym ludziom ten tekst mówi, że czytaj dalej »

7 maja 2012,

Pokora w głoszeniu Słowa

Dz 14, 5-18 · Ps 115 · J 14, 21-26

Dziś w pierwszym czytaniu jest dużo o pokusie. Chodzi o pokusę sławy, uznania a może i bogactwa.

Paweł i Barnaba robią swoje, czyli głoszą Ewangelię. Reakcje są ekstremalne. W jednym miejscu chcą ich pobić, znieważyć a może i zabić, byle uciszyć.
A w innym, czyli w Listrze, rzecz wydawała by się normalna. Pan dokonuje znaku – uzdrowienia. Tłum popada w zachwyt i chce natychmiast uhonorować sprawców cudu. Wszelkie tryby religijne w Listrze zostają uruchomione tak, że nawet kapłani Zeusa przyprowadzają zwierzęta na ofiarę.

Apostołowie już nie są podróżnikami przynoszącymi dobra nowinę. Są samymi bogami, którzy czytaj dalej »

4 maja 2012,

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem

Dz 13, 26-33 · Ps 2 · J 14, 1-6

Dzisiejsze czytania mówią o zbawieniu tylko w Jezusie.

Pierwsze z nich to fragment kazania, jakie św. Paweł wygłosił w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej. Warto przeczytać całość, zwłaszcza, że jutrzejsze czytanie nie obejmuje zakończenia mowy Apostoła, a dzisiejsze pomija jej początek. Warto zauważyć jak bardzo Paweł trzyma się faktów i podkreśla wypełnianie obietnic, szczególnie zmartwychwstania.

O odpuszczeniu grzechów w Chrystusie mówią wiersze 38 i 39. “Każdy, kto wierzy jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich grzechów.” Dosłownie w greckim: czytaj dalej »

28 kwietnia 2012,

Jezus Chrystus cię uzdrawia

Dz 9, 31-42 · Ps 116B · J 6, 55. 60-69

Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi o tym, jak Bóg używa św. Piotra. Uzdrowienie paralityka i wskrzeszenie Tabity przypominają bardzo działalność Jezusa. Widać, że Piotr działa w autorytecie Chrystusa: sparaliżowany natychmiast wstał, Tabita usiadła i otworzyła oczy.

W obydwu przypadkach widać też wyraźnie, że skutkiem znaku zawsze była czytaj dalej »

24 kwietnia 2012,

Bezkompromisowość prawdy

Dz 7, 51-59; 8-1 · Ps 31 · J 6, 30-35

Trwa tydzień biblijny w Kościele. Warto więc tym bardziej zanurzyć się w treść Słowa.

Dzisiaj obydwa czytania obrazują, że Prawda jest trudna do przyjęcia. W obydwu przypadkach (Dzieje Apostolskie i Ewangelia) słuchacze nie przyjmują tego, że Jezus jest Synem Boga i obiecanym Mesjaszem. Obydwa przypadki pokazują też bezkompromisowość głoszących. Szczepan powiedział wiele trudnych rzeczy, ale dopiero na słowa o otwartym niebie i Jezusie siedzącym po prawicy Boga słuchacze wpadli w szał. Dziś może powiedzielibyśmy: “po co mu to było?” Przecież Ewangelię już powiedział i czytaj dalej »

17 kwietnia 2012,

Wywyższenie Syna Człowieczego

Dz 4, 32-37 · Ps 93 · J 3, 7-15

Dziś w Ewangelii ciąg dalszy rozmowy Jezusa z Nikodemem. Warto przeczytać ją całą i zrobić notatki – szczególnie ważne dla ewangelizatorów. Niczym lekcja poglądowa. Od początku rozmowy widać jak trudno jest się przebić przez utarte ścieżki myślowe. W zasadzie przez długi czas Nikodem nie rozumie o czym mówi Jezus.

Ostatnie zdanie z dzisiejszego czytania jest właśnie takim punktem przełomowym. Jezus odwołuje się do zdarzenia starotestamentowego, zapisanego w Księdze Liczb. Nikodemowi wystarczył jeden zwrot: czytaj dalej »

16 kwietnia 2012,

Zadrżało miejsce, na którym byli zebrani

Dz 4, 23-31 · Ps 2 · J 3, 1-8

Dzisiejsze czytania, a szczególnie to z Dziejów Apostolskich jest jednym z moich ulubionych.

Normalnie dzisiaj modlilibyśmy się tak: “Boże, oni przeciwstawiają się Tobie, Twojej prawdzie, Ewangelii. Zmień tego, usuń tamtego.” itd. Analogii w dzisiejszym świecie mamy wiele. A oni się modlą: “Daj nam głosić Słowo z całą odwagą.”

Przeciwności zostały, a oni mieli odwagę i czytaj dalej »

12 kwietnia 2012,

Biblijne studium uzdrowienia

Dz 3, 11-26 · Ps 8 · Łk 24, 35-48

W pierwszym czytaniu mamy tzw. drugie kazanie św. Piotra (wczoraj było uzdrowienie chromego a dziś ciąg dalszy). Podczas rozpoczętego okresu ewangelizacji Miasteczka Studenckiego warto przyjrzeć się temu co Apostoł mówi. Proponuję wziąć kartkę i podzielić ją na trzy kolumny, a w każdej z nich zanotować odpowiedzi z tekstu na poniższe pytania: czytaj dalej »