BLOG

Posts By: Antoni Tompolski

4 kwietnia 2012,

Wypełnienie Bożego planu

Iz 50, 4-9a · Ps 69 · Mt 26, 14-25

Wydarzenia Wielkiego Tygodnia nabierają tempa. Coraz dramatyczniejsze czytania. Jednym z największych dramatów jest zdrada Judasza. Od 2000 lat imię Judasz ma pejoratywne znaczenie. Jego czyn był okropny: wydał przyjaciela wrogom za pieniądze. Być może spodziewał się, że Jezus odniesie kolejny sukces unikając aresztu, objawiając swą moc. Nie znamy jego motywów.

Wiemy jednak, że jego czyny były zapowiedziane przez czytaj dalej »

30 marca 2012,

Pokora prawdy

Jr 20, 10-13 · Ps 18 · J 10, 31-42

Dzisiaj poruszyła mnie jedna rzecz – pokora Jezusa. Przyszedł z miłością – został odrzucony. Przekonuje o prawdzie, a ludzie sięgają po kamienie. Tym bardziej bolesne, że dotyczy Jego osoby.

Prawda jest prześladowana. Dla tych, którzy myślą, że wystarczy dobra argumentacja nie ma dobrej wieści w dzisiejszym czytaniu Ewangelii. Jezus usuwa się, udaje na pustynię. Jest czas, gdy dyskusja ma sens, nie zawsze jednak przynosi czytaj dalej »

29 marca 2012,

Dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi

Rdz 17, 3-9 · Ps 105 · J 8, 51-59

Dzisiejszy tekst Starego Testamentu o obietnicy danej Abrahamowi dotyka nas bardzo mocno. To wiara i posłuszeństwo jednego człowieka stały się przyczyną wylania Bożego błogosławieństwa na jego potomstwo i w końcu na inne narody.

Słowo Boże zapewnia nas, że w Chrystusie jesteśmy potomstwem Abrahama i czytaj dalej »

28 marca 2012,

Wolność i niewola grzechu

Dn 3, 14-20. 91-92.95 · Dn 3 · J 8, 31-42

Dziś chciałbym podzielić się słówkiem na temat Ewangelii Jana. Tekst z lekcjonarza to fragment 8 rozdziału, ale warto przeczytać cały kontekst, bo wtedy widać jak dialog zmienia dynamikę. Zanim dotrzemy do wersetu 31 dialog już trwa i kontrowersja przybiera na sile. Wcześniej w wersecie 24 Jezus poruszył problem grzechu: Jeżeli mi nie uwierzycie, pomrzecie w grzechach swoich. To nie wywołało jeszcze oburzenia, ale czytaj dalej »

22 marca 2012,

Odrzucenie Boga

Wj 32, 7-14 · Ps 106 · J 5, 31-47

Dziś w czytaniach ST i NT ten sam smutny wątek: odrzucenie Boga.

Pierwszy to tzw. historia ze złotym cielcem. Izraelici są już po wielu wspaniałych doświadczeniach działania Boga i Jego opatrzności, w szczególności cudownego przejścia przez Morze Czerwone. A jednak coś się w nich załamuje. Tego Boga, który wiódł ich w obłoku dymu i słupie ognia, który pobił pierworodnych w Egipcie i faraonową armię na ich oczach, Tego potężnego Boga ucieleśniają i zamykają w marnym posągu. Mówią: czytaj dalej »

20 marca 2012,

Woda życia

Ez 47, 1-9. 12 · Ps 46 · J 5, 1-3a. 5-16

Dziś mamy niezwykle piękne przesłanie z Księgi Ezechiela. Obraz potoku, który wypływa ze świątyni i przepływając przez pustynię daje życie. Nie byle jakie życie, ale obfitość, “bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione”.

Widać wyraźnie dwie rzeczy, bardzo ważne w tym obrazie: czytaj dalej »

12 marca 2012,

Uzdrowienie dumy Naamana

2 Krl 5, 1-15a · Ps 42 · Łk 4, 24-30

Historia Naamana i jego uzdrowienie przez Elizeusza ma scenariusz dobrego filmu. Kluczowa wydaje mi się myśl, że Bóg ma dobre zamiary względem nas, ale działa po swojemu.

Naaman był oburzony tym, że ma się zanurzyć w Jordanie. Wyobrażał sobie po swojemu swoje uzdrowienie. Czy My nie mamy dokładnie takich samych tendencji? Potrzebujemy Boga i wiemy dokładnie jak On ma zadziałać. Co się dzieje, gdy Bóg działa inaczej, nie tak i nie wtedy, ale w Swoim czasie i Swoimi metodami?

Naaman był już bliski tego, by czytaj dalej »

9 marca 2012,

Kochać mocą Bożą

Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 · Ps 105 · Mt 21, 33-43. 45-46

Dzisiejsze czytania są bardzo wstrząsające, pokazują w jakich wielkich doświadczeniach kształtuje się charakter człowieka i wykuwane są Boże plany oraz realizowana sprawiedliwość.

Wolność człowieka jest wielkim darem, ale może go popychać do wielkich zbrodni. Motywy zbrodni ukryte są w grzesznych cechach naszego charakteru, a św. Jan pisał o pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pysze tego świata.

Bracia zazdrościli zwyczajnie Józefowi przychylności ojca. Jest w tym błąd Jakuba, który czytaj dalej »

6 marca 2012,

Troszczcie się o sprawiedliwość

Iz 1, 10. 16-20 · Ps 50 · Mt 23, 1-12

Rekolekcje trwają, więc nie chcę zakłócać przekazu rekolekcjonisty własnymi interpretacjami. Jestem swoją droga ciekawy, jak skomentuje dzisiejsze czytania. Zatrzymam się nad jednym fragmentem a właściwie skojarzeniami, jakie z nim miałem:
“Zaprawiajcie się w dobrem. Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, stawajcie w obronie wdowy.”

Ten fragment pokazuje, czym dla Boga jest dobro. I odpowiedź jest taka, że chodzi Mu o czytaj dalej »

4 marca 2012,

Bóg nie oszczędził własnego Syna

Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18 · Ps 116B · Rz 8, 31b-34 · Mk 9, 2-10

Dzisiaj w czytaniach dwa wielkie wydarzenia, które stawiają przed nami głębokie pytania.

Po pierwsze próba Abrahama. To dramat z dobrym finałem. Myślę, że każdy ojciec wzdrygnie się, gdy chociaż trochę pomyśli o tym, że Bóg kazał by mu zabić własne dziecko, dziecko upragnione, oczekiwane, kochane. Dziecko obietnicy. Ten test stawia przed nami także pytanie: ile jestem w stanie oddać Bogu? Lub inaczej, czy postawiłem gdzieś Bogu granicę, powyżej której nie może mnie testować? Historia Abraham pokazuje, że czytaj dalej »