BLOG

Posts By: Antoni Tompolski

1 marca 2012,

Kołaczcie, a otworzą wam

Est 14.1 3-5. 12-14 · Ps 138 · Mt 7, 7-12

Tematem dzisiejszych czytań jest modlitwa. To piękna kontynuacja wczorajszej konferencji na spotkaniu wspólnoty.

Dzisiaj w czytaniu z Ewangelii Jezus zachęca nas do wytrwałej modlitwy. Znamy: “Proście…, szukajcie…, kołaczcie, a otworzą wam.” Czy zawsze postępujemy według tej wskazówki?

Znam dwie historie, które opisują czytaj dalej »

29 lutego 2012,

Małe Księgi z wielkim przesłaniem

Jon 3, 1-10 · Ps 51 · Łk 11, 29-32

W historii Jonasza jest jedna rzecz warta dopowiedzenia. Otóż zastanawiająca jest jego niechęć do wykonania Bożego polecenia. Nie chciał pójść do Niniwy, by głosić potrzebę pokuty. Wolał uciekać i stąd jego historia na morzu, gdzie Bóg go jednak odnalazł i zawrócił. Czy podobnie jak Jonasz musimy się znaleźć na dnie (a Jonasz był tam niemal w sensie dosłownym), by nasze serce się nawróciło? Czasem chyba tak.

No więc Jonasz nie chciał iść do Niniwy ponieważ czytaj dalej »

28 lutego 2012,

Gdy się modlicie…

Iz 55, 10-11 · Ps 34 · Mt 6,7-15

Dzisiaj w czytaniach o rzeczach podstawowych: o Słowie i modlitwie.

Czego dowiadujemy się o Słowie z Księgi Izajasza? Gdy wychodzi z ust Bożych wykonuje swe posłannictwo. Jest słowem Mocy. Jeżeli mamy brak zapału do Jego czytania, studiowania i rozważania – nauczmy się tego fragmentu na pamięć. Do Izraela Bóg mówił: czytaj dalej »

27 lutego 2012,

Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty

Kpł 19, 1-2. 11-18 · Ps 19 · Mt 25,31-46

Dzisiejsze czytania Pisma, to jedne z lepiej znanych w Kościele tekstów. Można by powiedzieć, że wzywają do świętości i wypełnienia woli Boga.

“Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty!” – tak wzywa również dzisiaj Jezus. Jeżeli jesteśmy stworzeni na obraz Boga, to dążąc do Niego najpełniej zaspokoimy swoje potrzeby, odnajdziemy prawdziwe “ja” i miłość, radość, pokój w Duchu.

Fantastyczny obraz opowiedziany przez Jezusa ukazuje scenę sądu. Zanim popatrzymy na nią, zauważmy w jakich okolicznościach czytaj dalej »

14 lutego 2012,

Pytanie o wierność

Dz 13, 46-49 · Ps 117 · Łk 10, 1-9

Dziś w lekturze Pisma jest bardzo misyjnie. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich opisuje fragment działalności w Antiochii Pizydyjskiej. Warto poczytać w całości o działalności w Antiochii. Wówczas zobaczymy, że Izraelici najpierw przyjęli Słowo Ewangelii, jednak tydzień później, gdy zrozumieli, że ta Ewangelia otwiera “podwoje wiary” również poganom, to wtedy czytaj dalej »

13 lutego 2012,

Szaleństwo w Bogu

Jk 1, 1-11 · Ps 119 · Mk 8, 11-13

Dzisiaj pierwsze czytanie – początek listu św. Jakuba – jest jakby o Bożym szaleństwie, czy inaczej szaleństwie w Bogu. No bo jak skomentować to wezwanie, by się cieszyć z problemów? Ba! Więcej: z doświadczeń, ciężkich przypadków. Na dodatek “za pełną radość”. Sprawdzam w oryginale, czy tłumacz nie przesadził z tą radością, ale nie: “za całą radość” podaje dosłowne tłumaczenie.

Chodzi o to, że w Bożym zamiarze celem dla nas jest czytaj dalej »

9 lutego 2012,

Syrofenicjanka

1 Krl 11, 4-13 · Ps 106 · Mk 7, 24-30

Uzdrowienie poganki – Syrofenicjanki. Poganka, nie przestrzegająca Prawa, nie będąca w Przymierzu z Bogiem. To nie Fenicjanka z Syrii, czy Syryjka z Fenicji ale mieszkanka Syrofenicji – krainy nad morzem śródziemnym, rozciągającej się na północ od Palestyny, czyli w kierunku dzisiejszej Turcji.
Od Kafarnaum, miasta Jezusa do Tyru było jakieś 60 km w lini prostej, a do Sydonu prawie 100km. Można więc powiedzieć, że Jezus zrobił taką pielgrzymkę. Opuścił ziemię, którą zamieszkiwali Izraelici. Chciał mieć chwilę spokoju. Ale nie udaje mu się, bo czytaj dalej »

8 lutego 2012,

Zaufaj

1 Krl 10, 1-10 · Ps 37 · Mk 7, 14-23

Dzisiaj nietypowo, ponieważ o Psalmie. Psalm 37 jest jednym z moich ulubionych, a wersety 5-6 są dewizą mojego życia od ponad 20 lat! Piękne słowa ufności i oddania Bogu.

Pierwsze czytanie jest jakby wprowadzeniem, ponieważ opisuje króla Dawida u szczytu swojej potęgi, a wiemy dobrze, że zawdzięcza ją tylko Bogu, co przyznaje w innym pięknym Psalmie 23.

Zaufaj! A On poprowadzi Twoje życie. Moje prowadzi wspaniale, czasem czytaj dalej »

3 lutego 2012,

Śmierć Jana Chrzciciela

Syr 47, 2-11 · Ps 18 · Mk 6, 14-29

Znowu smętnie i smutno, bo o śmierci Jana Chrzciciela. Taki jest ten świat. Ale jest nadzieja, bo ta historia ma zupełnie inną, drugą stronę.

Jan Chrzciciel został męczennikiem. Z Jakiego powodu?
Gdy głosił potrzebę nawrócenia, tłumy przychodziły do niego. Było tak dlatego, że Jan był bezkompromisowy i mówił każdemu tak, jak się rzeczy mają. Nie podlizywał się ludziom, nie miał żadnego PR’u wręcz odwrotnie – mówił prosto z mostu. Ludzie cenią szczerość, szczególnie w skorumpowanym środowisku. Taki człowiek to skarb.
W rezultacie, czytaj dalej »

23 stycznia 2012,

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu

2 Sm 5, 1-7. 10 · Ps 89 · Mk 3, 22-30

Dzisiaj w Ewangelii o najstraszniejszym grzechu: „Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego.”

Wiele różnych interpretacji można przeczytać i usłyszeć, więc chciałbym trochę wyprostować sprawę. Kiedy przyjrzymy się tekstowi to widzimy, że: czytaj dalej »