BLOG

Posts By: Antoni Tompolski

29 listopada 2013,

Aż się wszystko stanie…

Dn 7,2-14 · Dn 3,77-82 · Łk 21,29-33 

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: „Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”.

Od początku istnienia Kościół doszukiwał się znaków nastania końca wszystkich rzeczy, lub inaczej, znaków nadchodzącej przemiany wszystkich rzeczy. Dzisiejszy fragment Ewangelii udziela nam pewnych wskazówek  jak odczytywać te znaki, bazując raczej na naturalnych spostrzeżeniach. Istnieje w Biblii wiele takich miejsc, łącznie z Apokalipsą, to też współcześnie wielu wierzących zakrząta sobie tym głowę.

Znaki znakami, nie należy ich lekceważyć, ale czytając Dzieje 1, 7-8 widzimy, że Jezus mówi do Apostołów: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustanowił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na Was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami….” czytaj dalej »

30 października 2013,

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi…

Rz 8,26-30 · Ps 13,4-6 · Łk 13,22-30

Jezus, nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli.Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: «Panie, otwórz nam»; lecz On wam odpowie: «Nie wiem, skąd jesteście».Wtedy zaczniecie mówić: «Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą, i na ulicach naszych nauczałeś». Lecz On rzecze: «Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości».Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.

Dziś w Ewangelii mamy pytanie, które od wieków nurtuje ludzi i nie oszukujmy się, nurtuje również nas. Kto będzie zbawiony? Kto z nas zostanie uratowany? Od czego wybawiony? Od Bożego gniewu oczywiście. Dlaczego grozi nam gniew Boży? Przecież Bóg nas tak bardzo kocha? Dlatego, że jesteśmy grzeszni!  Bóg żywi odrazę do grzechu i nie ma nic wspólnego z grzechem. No i mamy wstęp do kerygmatu i wyjaśnienie dlaczego czytaj dalej »

22 października 2013,

Gdy nadejdzie…


Rz 5, 12-21 · Ps 40 ·  Łk 12, 35-38

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących powrotu swego pana z uczty weselnej, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie”.

Dzisiejsze krótkie czytanie z Ewangelii Św. Łukasza przypomina nam o konieczności czuwania. Dlaczego mamy czuwać? Ponieważ nie znamy dokładnego terminu powrotu Pana – teologicznie mówimy: „paruzji. Przepasane biodra i zapalone pochodnie to oznaka gotowości. Kiedy pojawia się sygnał, ktoś tak przygotowany rusza do akcji w ciągu sekundy. Jest gotowy.

Pierwsza refleksja jest taka, że 2000 lat uśpiły nas całkowicie. Bo chociaż z jednej strony koniec jest bliższy z każdym dniem, to z drugiej strony myślimy, że skoro minęło już tyle wieków, to może i drugie tyle przeminie, zanim Chrystus powróci. Nie mamy apostolskiej gorliwości w misji i dawaniu świadectwa. Takie kalkulowanie jest tu jednak nie na miejscu. Jest bowiem wiele do stracenia i wielka nagroda do wygrania. Zastanawiam się, jak żywa jest ta wizja, Chrystusa powracającego i usługującego tym, którzy okazali się wierni w czuwaniu. czytaj dalej »

17 października 2013,

Poślę do nich proroków i apostołów

Rz 3,21-29 · Ps 130 · J 14,6 · Łk 11,47-54

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: „Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie.

Dzisiejsza Ewangelia mówi o odpowiedzialności.

Pierwsza odpowiedzialność – nasza. Bóg posyła do nas proroków. Jak traktujemy ich przesłanie? Zarówno jako naród jak i Kościół powinniśmy się bić w piersi, i to mocno. Mówimy o ks. Franciszku Blachnickim – prorok Kościoła. Rzeczywiście ubiegł o 35 lat rzeczywistość, która przychodzi dzisiaj. Co robimy z jego przesłaniem „Redemptoris Missio”?. Trzeba powiedzieć wprost – przez wiele lat zostało zaniechane. Spłycone. Teraz próbuje się je na nowo odtworzyć. Może myślimy, że to nie nasza wina?   czytaj dalej »

16 października 2013,

Jak groby niewidoczne

Rz 2,1-11 · Ps 62 · J 10,27 · Łk 11,42-46

Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie: „Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie opuszczać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą”. Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: „Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz”. On odparł: „I wam, uczonym w Prawie, biada. Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie”.

W dzisiejszej Ewangelii skarceni zostają przez Jezusa wszyscy obłudnicy i celebryci.  Jezus wskazuje na najważniejsze przykazanie – miłość Bożą. Faryzeusze byli bardzo drobiazgowi w przestrzeganiu Prawa. Jezus ich za to nie potepia, ale zauważa, że kładąc nacisk na drobiazgi zagubili główne przesłanie – sprawiedliwość i miłość Bożą.

Mówiąc o nich „groby niewidoczne” Jezus rzeczywiście posuwa się daleko w krytyce. Grób był wypełniony przecież rozkładającym się ciałem, w świetle prawa był nieczysty. Porównując kogoś do grobu sugeruje się, że jego serce jest pełne nieczytości. O co chodzi Jezusowi? czytaj dalej »

15 października 2013,

Czystość zewnętrznej strony

Rz 1,16-25 · Ps 19,2-5 · Hbr 4,12 · Łk 11,37-41 

Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. 

Na to rzekł Pan do niego: „Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste”.

Dzisiaj w Ewangelii napotykamy ważny fragment dotyczący czystości. Znacznie większy fragment Ewangelii Łukasza zajmuje się tematem wnętrza człowieka. Bóg widzi serce i patrzy na serce. Nasze zewnętrzne postępowanie powinno być wyrazem postawy serca. Jeżeli nasze serce nie idzie za tym, co robimy, to czytaj dalej »

9 października 2013,

Ojcze Nasz

Jon 4, 1-11 · Ps 86 · Rz 8,15 · Łk 11, 1-4

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”.

A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie:
«Ojcze, święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i przebacz nam nasze grzechy,
bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie»”.

Dzisiaj Ewangelia opowiada historię, jak Jezus przekazał czytaj dalej »

8 października 2013,

Potrzeba tylko jednego

Jon 3,1-10 · Ps 130 · Łk 10,38-42

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: „Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.

Dzisiejsze czytanie, jak mało które, jest ważne dla wszystkich osób zaangażowanych w kursy Alpha. Ten tekst to legenda dwóch postaw. Maria, która słucha i Marta, która się krząta. Nie jest jednak tak, że każdy z nas jest jedną z tych postaci. Raczej jesteśmy raz Martą a raz Marią, zależnie od okresów w naszym życiu. I z drugiej strony: jest potrzebna zarówno Maria, jak i Marta.

Ale w tym czytaniu wydaje mi się, że postawa Marty niesie w sobie jeszcze jedną rzecz. Podchodząc do Mistrza uznała, że być może dobrze jest słuchać Jezusa, ale czytaj dalej »

4 października 2013,

A ty, Kafarnaum?

Ba 1, 15-22 · Ps 79 · Łk 10, 13-16

Jezus powiedział:
„Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz.
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”.

W dzisiejszym czytaniu widzimy, jak wielkie znaczenie ma Ewangelia i posługa Jezusa. Najpierw Jezus stwierdza, że znaki, które dokonuje są podstawą sądu. Dwa Izraelskie miasta: Korozain i Betsaida nie przyjmują nauczania Jezusa i obojętnie reagują na cuda, które czyni. Dlatego czeka je sąd.
Podobnie z Kafarnaum. Niedawno byliśmy w Kafarnaum – same ruiny. Nie ma tam życia, miasto jest martwe. Są odkryte ruiny synagogi, w której Jezus nauczał i czynił cuda. Jest prawdopodobny dom Piotra Apostoła. Ale już nikt tam nie mieszka.
Na koniec tej perykopy Jezus stwierdza, że czytaj dalej »

3 października 2013,

Żniwo wielkie

Ne 8,1-12 · Ps 19 · Łk 10,1-12

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. czytaj dalej »