BLOG << zobacz wszystkie wpisy

12 kwietnia 2012,

Biblijne studium uzdrowienia

Dz 3, 11-26 · Ps 8 · Łk 24, 35-48

W pierwszym czytaniu mamy tzw. drugie kazanie św. Piotra (wczoraj było uzdrowienie chromego a dziś ciąg dalszy). Podczas rozpoczętego okresu ewangelizacji Miasteczka Studenckiego warto przyjrzeć się temu co Apostoł mówi. Proponuję wziąć kartkę i podzielić ją na trzy kolumny, a w każdej z nich zanotować odpowiedzi z tekstu na poniższe pytania:

1. Co Piotr mówi o Bogu Ojcu, Jezusie i Duchu?
2. Co mówi o sobie i akcie uzdrowienia?
3. Co mówi o adresatach (w jakim są stanie, co zrobili i muszą zrobić)?

Modlę się, aby Duch Święty użył tego krótkiego studium w Twoim życiu.