BLOG << zobacz wszystkie wpisy

14 stycznia 2014,

Co to za nauka z mocą?

1 Sm 1,9-20 1 Sm 2,1-8 Mk 1,21-28

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Kafarnaum, to była niewielka osada nad jeziorem Galilejskim, dziś już tylko ruiny. Odnaleziono jednak synagogę, po której pozostało oryginalnie kilka kolumn i fragmenty ścian. Można więc z dużym przybliżeniem określić: Jezus stał tutaj i nauczał, w tym miejscu stał ów opętany, upadł, był targany przez złego ducha i w końcu uwolniony. Historia staje się żywa. Życie i dzieła Jezusa nabierają realności.
Jezus uczy jak ten, który ma władzę. Ewangelista celowo przypomina te uwagi i komentarze odnośnie nauczania Jezusa. Jezus jest bowiem nauczycielem, ale jednocześnie kim znacznie większym, niż tylko nauczycielem. On ma władzę! Po zmartwychwstaniu Chrystus powie do Apostołów: „Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi…”
Duchy nieczyste rozpoznają w Nim tę władzę. Są przerażone spotkaniem z Najwyższym. Czasem nawet błagają: „nie posyłaj nas do czeluści..” Duchy rozpoznają Jezusa szybciej niż ludzie i nawet niechcący są głosicielami tej nowiny. To niezwykłe i św. Marek specjalnie to zamieszcza, że właśnie złe duchy wykrzykują do Jezusa: „Święty Boży”. One mają powód, by się bać Świętego. Dla nas jest On znakiem ratunku i pokoju.
Jezus naucza z mocą. Złe duchy drżą, a jak reagują ludzie? Dziwią się: „co to za nauka jakaś z mocą?” Czasami potrzeba czasu, aby dotrzeć do ludzkiego serca. Nie wszyscy świadkowie cudów zaufali Jezusowi. Ale zauważyli jedną rzecz: nauce Jezusa towarzyszy moc czynienia znaków i cudów. To było znakiem rozpoznawalnym, znakiem, który przekonuje sceptyków, wątpiących a nawet wojujących ateistów.
Wczoraj nasza córka wróciła z kolacji kończącej Alfę u Franciszkanów. Mówiła o dwóch widocznych znakach – uzdrowieniach. Jedna dziewczyna została uzdrowiona z choroby zwanej celiakią (nietolerancja glutenu). Ona była uczestniczką Alfy. Inny chłopak złożył świadectwo, że jego mama została uzdrowiona z końcowego stadium raka skóry. Uzdrowienie nastąpiło podczas weekendu Alfa i jest już to potwierdzone badaniami.
Bóg czyni niezwykłe rzeczy. Nauka Jezusa jest nauką z mocą. On powiedział: „dana Mi jest wszelka władza…” oraz: „jestem z wami, aż do skończenia świata.” W tej mocy służymy i głosimy, aby cały świat poznał i uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, a każdy kto uwierzy ma życie wieczne.