BLOG << zobacz wszystkie wpisy

25 sierpnia 2013,

Determinacja

Iz 66, 18-21 · Ps 117 · Hbr 12, 5-7.11-13 · Łk 13, 22-30

Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”.
On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: »Panie, otwórz nam«; lecz On wam odpowie: »Nie wiem, skąd jesteście«. Wtedy zaczniecie mówić: »Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś«.
Lecz On rzecze: »Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości«. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.

Dzisiejsza Ewangelia traktuje o zbawieniu. Takie jest wiodące pytanie. I Jezus odpowiada: „Walczcie (ścigajcie się, współzawodniczcie) by wejść przez wąskie drzwi” – tak tłumaczy interlinia. Na co wskazują te zwroty? Na potrzebną determinację. Drzwi są wąskie, a ja chcę wejść. Tu nie chodzi o brak uprzejmości, ale o zdecydowanie, wielką wiarę, że tylko tu jest zbawienie, czyli w Jezusie Chrystusie. I jest druga grupa ludzi, którzy „nie zdążyli”. Nie spieszyli się, być może mówili, mamy czas, przecież spotkaliśmy Pana domu, zaprosiliśmy Go na obiad, słuchaliśmy Jego nauczań….

Z pewnością Jezus mówi to do ludzi Go słuchających. Było przecież wielu takich, którzy słuchali Jezusa, ale nie byli wierni Jego nauce. Ale byli też tacy, którzy porzucali wszystko i szli za Nim. Mówi też i do nas. Może sobie myślimy, mamy czas, chodzimy do Kościoła, modlimy się, sakramenty. A Jezus pyta nas o gorliwość, czy walczysz o wejście do Królestwa? Czy jesteś zdeterminowany wejść do domu Pana, nawet, jeżeli drzwi są ciasne, a wejście trudne.

Jak widać w tej historii, wielu będzie zaskoczonych tym, że drzwi są zamknięte. Będzie się upominało o prawo do wejścia. Ale będzie już za późno, drzwi zostały zamknięte. Co więcej, Jezus nie przyznaje się do nich, przepędza ich precz i to jest największa tragedia.

Jezus ukazuje też obraz Żydom, że będzie wpuszczonych wielu, którymi oni pogardzali. Bo ci pierwsi, to faryzeusze i saduceusze, którzy odrzucają Jezusa i On odrzuca ich. Ostatnimi zaś są ludzie z narodów, którzy jednak rozpoznali Jezusa i oddali swoje życie sprawiedliwości. Oni staną się pierwszymi.

A my pozostajemy z pytaniem: Czy walczę o wejście do domu Pana? Czy działam z determinacją?