BLOG << zobacz wszystkie wpisy

29 marca 2012,

Dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi

Rdz 17, 3-9 · Ps 105 · J 8, 51-59

Dzisiejszy tekst Starego Testamentu o obietnicy danej Abrahamowi dotyka nas bardzo mocno. To wiara i posłuszeństwo jednego człowieka stały się przyczyną wylania Bożego błogosławieństwa na jego potomstwo i w końcu na inne narody.

Słowo Boże zapewnia nas, że w Chrystusie jesteśmy potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami danych mu obietnic. (Gal 3, 26-29) Podkreśla, że ci, którzy polegają na wierze mają uczestnictwo w błogosławieństwie, wraz z Abrahamem. (Gal 3, 9)

To wielka radość. Nawet Abraham ucieszył się na wieść o zbawieniu w Chrystusie. Błogosławieństwo, nawet jeżeli jest nam trudno zauważyć owoce, jest faktem opartym na Bogu i Jego niezmienności. Nie ma trwalszego fundamentu.

Obyśmy wszyscy doświadczali go w obfitości.