BLOG << zobacz wszystkie wpisy

2 lipca 2013,

Gdy w życiu trwa burza…

Rdz 19, 15-29 · Ps 26 · Mt 8, 23-27

W czytaniu Ewangelii proponowanym nam na dzisiaj (2 lipca )jest historia znana pod nazwą „burza na jeziorze”.
Jezus pokazuje uczniom to, że panuje nad żywiołami świata. Wichry i jezioro są Mu posłuszne. Kimże On jest? pytali się Apostołowie.
To niezwykłe doświadczenie opisali również dla nas, abyśmy wiedzieli, że Jezus może uspokoić każdą burzę. On jest Panem. Gdybyśmy to naprawdę wiedzieli i temu ufali, nasz pokój byłby nienaruszalny.
Przykładem takiego pokoju jest właśnie św. Paweł. Ci, co wgłębili się nieco w list do Filipian widzą właśnie takiego Apostoła, którego nie może zastraszyć żadne wydarzenie zewnętrzne. Nawet skazanie go na śmierć. Fil. 4, 6-7 wskazuje, że taki pokój jest osiągalny przez zawierzenie Chrystusowi we wszystkim. I do takiego zawierzenia wzywa adresatów i również nas Słowo Boże.

Jeżeli przeżywasz właśnie burzę, jak Apostołowie i wołasz „Panie, ratuj bo ginę”, to wiedz, że Jezus ma moc wyciągnąć Cie z tej sytuacji, ale przede wszystkim pragnie, abyś Mu zaufał(a).