BLOG << zobacz wszystkie wpisy

4 maja 2012,

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem

Dz 13, 26-33 · Ps 2 · J 14, 1-6

Dzisiejsze czytania mówią o zbawieniu tylko w Jezusie.

Pierwsze z nich to fragment kazania, jakie św. Paweł wygłosił w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej. Warto przeczytać całość, zwłaszcza, że jutrzejsze czytanie nie obejmuje zakończenia mowy Apostoła, a dzisiejsze pomija jej początek. Warto zauważyć jak bardzo Paweł trzyma się faktów i podkreśla wypełnianie obietnic, szczególnie zmartwychwstania.

O odpuszczeniu grzechów w Chrystusie mówią wiersze 38 i 39. „Każdy, kto wierzy jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich grzechów.” Dosłownie w greckim: „W Tym każdy wierzący jest uznawany za sprawiedliwego.” W Prawie, które było przecież Boże, nie można było znaleźć usprawiedliwienia, podobnie jak nie ma go w żadnym innym prawie. Potrzebna jest Boża interwencja, łaska i potrzebna jest nasza odpowiedź – wiara w Jezusa.

W czytaniu Ewangelii Jezus ujął to tak: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.