BLOG << zobacz wszystkie wpisy

6 sierpnia 2012,

Jest życie w Chrystusie

Dn 7, 9-10. 13-14 · Ps 97 · Mt 17, 1-9
Dziś mamy w Ewangelii opis przemienienia Jezusa i Jego spotkania z dwiema wielkimi postaciami Starego Testamentu: Eliaszem i Mojżeszem. Ewangelista nie podaje w jaki sposób Apostołowie rozpoznali tych mężów. Jednak nie pozostawia też wątpliwości, ze to byli oni.

Było to wielkie przeżycie dla wybranej trójki Apostołów. Wydaje się, że nawet Piotr stracił mowę, bo jego propozycja budowy trzech namiotów, delikatnie mówiąc, nie pasowała do kontekstu. Nie dziwię mu się jednak. Szaty Jezusa zmieniły wygląd, nabierając niewyrażalnej bieli i blasku. Rozmawiał z dwoma gigantami wiary, z których jeden rozdzielił wody morza a drugi sprowadził ogień z nieba. Może myśleli, że czas się wypełnił? Mojżesza przecież Bóg użył, by wyzwolić lud, przy czym zginęła armia ciemiężcy. Eliasz wyzwalał lud z bałwochwalstwa i był sprawcą stracenia rzeszy kapłanów, którzy mamili lud obcymi bogami. Może Piotr jednak myślał, ze budując namioty zbuduje bazę, zaczątek siedziby wojsk i dowódców Zbawiciela?

Zjawił się nawet obłok i głos Boży oznajmił „Jego słuchajcie”. Ale zaraz potem wizja minęła. Pozostał Jezus – taki, jaki był wpierw. Co jednak mogło to oznaczać dla Apostołów? Umocnić ich wiarę? To na pewno. Przecież Eliasz i Mojżesz już dawno umarli, a jednak żyli, rozmawiali, byli rozpoznawalni! Śmierć ciała nie przerywa prawdziwego życia. Dalej, głos samego Boga upewnił ich w tym, że dokonali właściwego wyboru idąc za Jezusem. Być może myśleli również, że wkrótce powróci Królestwo Izraela w pełni swego blasku. Ale Jezus zabronił im rozmawiać o tym doświadczeniu, aż do czasu gdy powstanie z martwych. A oni nie wiedzieli jeszcze nic o zmartwychwstaniu.

A czego my możemy się uczyć? Chyba tego samego, co Apostołowie. Jest życie w Chrystusie, które przekracza horyzont doczesności. A Słowo Boga mówi nam „Jego słuchajcie!”. On jest tym, który prowadzi do tego życia. Jest najlepszym i jedynym przewodnikiem, Mistrzem i Nauczycielem!