BLOG << zobacz wszystkie wpisy

17 lipca 2012,

Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się

Iz 7, 1-9 · Ps 48, 2-8 · Mt 11, 20-24
Dzisiaj warto zwrócić szczególną uwagę na jedno stwierdzenie z pierwszego czytania z Księgi Izajasza. Ostatnie zdanie cytowanego fragmentu. Warto zauważyć, że Bóg mówi to do “SWEGO ludu”. Podobnie Jezus kieruje słowa do miast Izraela, słowa pełne wyrzutów, gdyż mieszkańcy nie reagują wiarą na oglądane znaki i cuda, które czynił Jezus. Do słuchaczy proroka Izajasza i do tych, którzy słuchali Jezusa kierowane jest to samo stwierdzenie:”Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się”.

Ta dramatyczna prawda dotyczy również nas, każdego indywidualnie i naszej wspólnoty. Bóg działa pośród nas. Kościół i nasza Góra Oliwna jest miejscem błogosławieństwa i namaszczenia. Doświadczamy Jego działania również osobiście. Czy to doświadczenie jest w nas żywe, aktualne? Czy ma wpływ na nasze codzienne życie? Wiara, jak napisał papież Benedykt, komentując listy św. Pawła, jest przylgnięciem do Jezusa. Takim, które uzewnętrznia się w miłosierdziu. Czy mamy zatem taką wiarę, aby przetrwać? Bo jeżeli Sodomie może być lżej to znaczy, że ostrzeżenie jest naprawdę poważne a jest ono skierowane nie do pogan ale do JEGO ludu.

Dziękujmy Bogu za te ostrzeżenia, które mogą być dla nas motywem do trwania w Nim.