BLOG << zobacz wszystkie wpisy

1 marca 2012,

Kołaczcie, a otworzą wam

Est 14.1 3-5. 12-14 · Ps 138 · Mt 7, 7-12

Tematem dzisiejszych czytań jest modlitwa. To piękna kontynuacja wczorajszej konferencji na spotkaniu wspólnoty.

Dzisiaj w czytaniu z Ewangelii Jezus zachęca nas do wytrwałej modlitwy. Znamy: „Proście…, szukajcie…, kołaczcie, a otworzą wam.” Czy zawsze postępujemy według tej wskazówki?

Znam dwie historie, które opisują postawę wierzących ojców w sytuacji, gdy ich dziecko zostało zdiagnozowane śmiertelną chorobą. W obydwu przypadkach był to pierworodny syn, co w ich kulturach miało duże znaczenie. Pierwszy z nich zawiesił swoją działalność i oddał się dwutygodniowej modlitwie z postem. Dziecko zostało wyleczone. Drugi poddał się postawie smutku i rozpaczy. Wielu ludzi się modliło o uzdrowienie, zapewniono najlepsze szpitale i leczenie, ale dziecko zmarło. Nie zawsze mamy dość wiary, by wytrwale pukać.

Pierwsze czytanie z księgi Estery pokazuje tylko mały wycinek całej, złożonej sytuacji, w jakiej znalazła się bohaterka księgi. Po wczorajszym przypomnieniu Proroków Mniejszych polecam dzisiaj do przeczytania całą Księgę Estery. Ta niewielka księga opisuje bardzo ważne wydarzenie w życiu Narodu Wybranego.