BLOG << zobacz wszystkie wpisy

12 marca 2014,

Ktoś więcej, niż Salomon

Jon 3,1-10 Ps 51 Łk 11,29-32

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić:

„To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus odwołuje się do dwóch wydarzeń opisanych w Starym testamencie. Pierwsze z nich, to działalność proroka Jonasza. Koniecznie trzeba przeczytać tę księgę i dziś jest chyba na to najlepszy czas. Czytając księgę Jonasza warto wiedzieć, dlaczego prorok nie chce głosić orędzia w stolicy Asyrii i ucieka do Tarszisz. Dzieje się tak dlatego, że Asyryjczycy najechali Izrael i zniszczyli go doszczętnie, lud uprowadzili w niewolę i państwo Izraela (10 pokoleń z 12) przestało istnieć. Było naprawdę wielkim cudem, że państwo Judy przetrwało, a stało się to tylko dzięki wierności niektórych królów i nadprzyrodzonej interwencji Boga.

Jonasz więc, jako Izraelita, nienawidzi Asyryjczyków i nie chce ich pojednania z Bogiem. Dlatego ucieka, ale Pan go zawraca w cudowny sposób, doprowadza do tego, że prorok ogłasza Boży sąd w Niniwie i miasto, łącznie z królem się nawraca i pokutuje. Miasto, przypomnijmy , jest pogańskie. Jezus ogłasza więc, że poganie będą sędziami tego pokolenia Izraela.

Podobnie królowa Saby z południa, wydarzenie opisane w I Król. 10, jest poganką. Odwiedza Salomona aby przekonać się o jego mądrości. Zarówno mieszkańcy Niniwy jak i królowa Saby wsłuchując się uznają mądrość Boga. Ci pierwsi widzieli ją u Jonasza, ta druga – u Salomona. A Jezus jest lekceważony przez swoich słuchaczy, którzy wątpią w Jego słowa, pomimo, że przecież jest On kimś znacznie większym niż Salomon czy Jonasz.

A my? Czy słuchamy Jezusa bardziej niż innych mądrych, uczonych. Czy wierzymy Jego słowom, ufamy im i według nich żyjemy? Musimy powiedzieć za Piotrem: „Panie, Ty masz słowa życia…” i według tych słów postepować.