BLOG << zobacz wszystkie wpisy

18 czerwca 2013,

Miłuj nieprzyjaciół

2 Kor 8, 1-9 · Ps 146 · Mt 5, 43-48

Po długim czasie powracam do krótkich komentarzy, zastanowienia się nad Ewangelią dnia. We wczorajszym i dzisiejszym czytaniu Jezus wzywa wiernych do ekstremalnych zachowań. Wczoraj było o nadstawieniu drugiego policzka, a dzisiaj jest o miłowaniu miłością (AGAPE) swoich wrogów.

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak, będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

(Mt 5, 43-48)

Mam jedną główną myśl tutaj: Jezus wzywa do postawy, której przykład dał sam. Był poniżany, bity i w końcu zamordowany i nie uchylił się od cierpień, choć mógł z nich zrezygnować. Na koniec przebaczył oprawcom, bo ich kochał. Widać więc, że Jezus wzywa do postawy, którą sam praktykował. Ma prawo stawiać takie wymagania, bo sam przez nie przeszedł. Wiemy też, że podobne doświadczenie czekało Apostołów, a oni umocnieni z wysoka naśladowali swojego Mistrza.

I my też mamy go naśladować!