BLOG << zobacz wszystkie wpisy

20 czerwca 2013,

O modlitwie i przebaczeniu

2 Kor 11, 1-11 · Ps 111 · Mt 6, 7-15
Dzisiejsze czytanie z Ewangelii św. Mateusza jest wciąż kontynuacją kazania na górze. W proponowanym na dziś fragmencie na pierwszy plan wysuwa się modlitwa „Ojcze nasz”. Chyba najbardziej popularna na świecie. Moją uwagę zwrócił fakt, że jest ona niesamowicie krótka. Powolne i wyraźne jej przeczytanie zajmuje tylko 15 sekund.
Każdy, kto był zakochany, wie, że intymne spotkanie to nie tylko rozmowa. Bóg jest Osobą i spotykam się z Nim jak z Osobą. W spotkaniu ważna jest moja i Jego obecność. On rozumie mnie nawet bez słów. Jezus mówi: „nie bądźcie gadatliwi, jak poganie”.

Zastanawiałem się jaka jest różnica pomiędzy wytrwałym kołataniem, a wielomówstwem. Myślę, że taka, że Bóg patrzy na serce, na to, czy coś istotnie jest dla nas ważne. Kiedy modle się za jakąś osobę, Bóg wpatruje się w moje serce, czy jest tam troska i miłość do tej osoby. Kiedy modlę się za jakąś sprawę, Bóg pyta nasze serce, czy jest to dla nas ważne. Czy przychodzimy prosić z determinacją i wiarą? To jest wytrwałe kołatanie.
Czasem może próbujemy Boga do czegoś przekonać (może nawet siebie samych przekonać) poprzez słowa, uzasadnienia, pięknie dobrane słowa, wywody. Tak działa człowiek, reaguje na słowa, argumenty. Jak widzimy, Jezus nie poleca takiej postawy. To jest wielomówstwo. Bóg tego nie potrzebuje. To tak, jakbyśmy myśleli, że On nie wie, a Bóg naprawdę wie, czego potrzebujemy.

Zauważmy, że modlitwa Ojcze nasz, nie koncentruje się na naszych potrzebach, ale na chwale Boga i na zaufaniu do Niego – tak generalnie podsumowując.

Na koniec jeszcze jedna ważna myśl: przebaczenie. Bóg przebacza nam grzechy i wymaga od nas przebaczenia innym. Zauważmy, że jest tu wyraźny warunek i wydaje się, że tu, w jedynym przypadku działanie Boga jest wtórne. Najpierw my mamy przebaczyć i wtedy przebaczy nam Ojciec. Nie budowałbym na tym teologii, ale jedno jest pewne: przebaczenie ma kluczowe znaczenie w naszej relacji z Bogiem. To stawia przed każdym z nas pytanie, o to, czy jesteśmy ludźmi przebaczenia? Czy mamy wolne serce? Jezus wie, że czasem przebaczenie jest bardzo trudne, ale możemy być pewni, że Bóg daje zawsze do tego siłę.