BLOG << zobacz wszystkie wpisy

9 lipca 2013,

O ruchu i o filarach

Rdz 32, 23-33 · Ps 17 · Mt 9, 32-37

Dzisiejsza Ewangelia to ciąg dalszy Ewangelii św. Mateusza. Najbardziej znane są słowa z końca czytanej perykopy: „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.” We wcześniejszych wersetach czytamy natomiast o Jezusie, który jest przykładem robotnika na niwie Pańskiej. Mateusz charakteryzuje Jego posługę 2 czasownikami: “obchodził” i “litował się” (czasowniki są najważniejszymi częściami mowy w języku greckim). W języku polskim mamy jeszcze 3 inne czasowniki (“nauczał”, “głosił” i “leczył”) ale w oryginale są to imiesłowy, więc są czynnościami towarzyszącymi (opisującymi) główne przesłanie.

Takie spojrzenie na podany tekst uwypukla dwie cechy ewangelizatora: ruch i współczucie dla ludzi. To jest obecne wezwanie dla kościoła skierowane przez papieża Franciszka: trzeba wyjść z domu. To Kościół (ewangelizator, keryks – czyli herold) mają docierać z Dobrą Nowiną. Gdy się przemieszcza (obchodzi) to wtedy ma możliwość wykonywać czynności Ewangelizatora: nauczać, głosić Królestwo czyli Ewangelię i leczyć czyli posługiwać modlitwą uzdrowienia lub uwolnienia.

Do wykonania tej posługi potrzebne jest współczujące serce, które wie, że nadzieja jest tylko w Bogu, że ludzie choćby dobrzy, bez Jezusa w sercu, są zgubieni. Do wykonywania tej posługi jest wezwany każdy wierzący, jak mówi Kościół: na mocy własnego chrztu, dzięki któremu są w nas złożone wszelkie potrzebne łaski, a które przyjmujemy przez wiarę i zaufanie Bogu. Każdy jest wezwany, nie tylko ci z „darem ewangelizacji” podobnie, jak każdy jest wezwany do modlitwy, a nie tylko ci z „darem modlitwy”. Świetna okazja – przystanek Jezus, nie jest jedyną w ciągu roku ale znakomitą do tego, że możesz pójść i ulitować się, nauczając, głosząc i uzdrawiając w imię Jezusa.

Na koniec krótka refleksja nad nauczaniem Papieża Franciszka do kleryków. Mówił tam o 4 filarach wzrostu chrześcijańskiego: filar duchowy (modlitwa i Słowo); filar intelektualny (zrozumienie objawienia i działania Boga); filar apostolski (niesienie świadectwa) i filar wspólnotowy (doświadczenie wspólnoty – zachęty i napomnienia). A więc niesienie świadectwa to jedna z 4 nóg – filarów budowli naszej wiary. Bez niego będzie chwiejna i niestabilna, podobnie jak bez pozostałych.