BLOG << zobacz wszystkie wpisy

27 sierpnia 2013,

Oczyść wpierw wnętrze kubka…

1 Tes 2, 1-8 · Ps 139,1-5 · Mt 23, 23-26

Jezus przemówił tymi słowami:
„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta”.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus spotyka się z uczonymi w Piśmie i faryzeuszami. Nie jest to miłe spotkanie. Już rozdział wcześniej mają miejsce potyczki, ataki na Jezusa, podstępne pytania. W końcu Jezus odpowiada wielokrotnym „biada wam” i obrywa się uczonym w Piśmie i faryzeuszom, których dodatkowo Jezus nazywa obłudnikami.

Faryzeusze byli na zewnątrz religijnymi ludźmi: modlili się, pościli, dawali dziesięcinę, przestrzegali Prawa. Wszystko wydawało się w porządku. A jednak, nie było w porządku. Jezus, który widzi serce miał o nich dokładnie odwrotne zdanie. Nazwał ich obłudnikami, a w innym miejscu nawet „grobami pobielanymi” (Mt. 23, 28), co było szczególnie obraźliwe. To dla nas nauczka, aby podobać się przede wszystkim Bogu, a nie ludziom. Bo On patrzy na serce i widzi serce.

Czego Jezus szuka w naszym sercu? Przede wszystkim: sprawiedliwości, miłosierdzia i wiary a nie uczynków pobożnych na zewnątrz. Czystości serca a nie używanych naczyń czy rąk. To też jest ważne, ale wnętrze przede wszystkim. Dla nas to ostrzeżenie, abyśmy nie stali się tylko religijnymi ludźmi dbającymi o pozory: niedzielna Msza, wieczorny pacierz, składka, ofiara, spotkanie wspólnoty, nawet wielbienie. Ileż to jest religijnych zaangażowań! Zauważmy, że Jezus nie neguje tego. Mówi, „tego też nie zaniedbujcie!”. Istotą bycia chrześcijaninem jest jednak upodabnianie się do Jezusa, przyjęcia Jego światła i stawanie się Jego uczniem i misjonarzem. Wiara, miłosierdzie i sprawiedliwość. Obyśmy je mieli w obfitości.