BLOG << zobacz wszystkie wpisy

22 marca 2012,

Odrzucenie Boga

Wj 32, 7-14 · Ps 106 · J 5, 31-47

Dziś w czytaniach ST i NT ten sam smutny wątek: odrzucenie Boga.

Pierwszy to tzw. historia ze złotym cielcem. Izraelici są już po wielu wspaniałych doświadczeniach działania Boga i Jego opatrzności, w szczególności cudownego przejścia przez Morze Czerwone. A jednak coś się w nich załamuje. Tego Boga, który wiódł ich w obłoku dymu i słupie ognia, który pobił pierworodnych w Egipcie i faraonową armię na ich oczach, Tego potężnego Boga ucieleśniają i zamykają w marnym posągu. Mówią: „Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”. Wydaje się to aż niewiarygodne!

Ich bałwochwalstwo nie polega na tym, że szukają innego boga, ale że nadają Mu zły wizerunek. A od takiego bałwochwalstwa każdy z nas jest niedaleko. Nie tak trudno jest, podobnie jak Izraelici, zamknąć Boga w jakiejś imitacji: pieniądze, zdrowie, wykształcenie, prezencja… Jesteśmy dziś mądrzejsi, nie odlewamy przedmiotów. Nasze „bóstwa” są subtelniejsze, ale pokładane w nich zaufanie – realne. Również prawdą jest gotowość do składania im ofiar, choć oczywiście innych. Nikt nie zabija dla nich zwierząt, raczej jesteśmy skłonni poświęcać siebie…

Bardzo podobna sytuacja ma miejsce w drugim czytaniu. Izraelici znowu nie rozumieją Boga. Czytają Mojżesza, ale źle, bo gdyby czytali dobrze, to rozpoznaliby Mesjasza. A więc znowu nadają Bogu inny wizerunek i znowu rozmijają się z Prawdą. Widzą znaki, a jednak pozostają nieczuli na Boże działanie. Mają własny schemat myślenia, przez który nawet Jezus ze Swoimi znakami nie może się przebić.

Smutna prawda, oby nie dotyczyła nas. Otwierajmy się na Ducha Świętego, niech On nas prowadzi ku Prawdzie. Z uwagą wczytujmy się w Słowo, wejdźmy w zażyłą więź z Bogiem przez Pismo Święte, aby rozpoznawać Jego działanie. Wsłuchujmy się w głos Kościoła, w którym jesteśmy i razem podążamy ku Zbawicielowi. Wszystko po to, aby nie popełnić tych błędów, które są opisane w dzisiejszych czytaniach