BLOG

8 maja 2013,

Dobry pasterz

Dz 20, 17-36 · Ps 100 · Rz 8, 31-39 · J 10, 11-16

W dzisiejszej Ewangelii Jezus porównuje się do pasterza. Dla słuchaczy to był jeden z jaśniejszych obrazów. To tak, jakby Jezus powiedział Na Miasteczku: “Ja jestem dobrym profesorem:)” No… nie wiem, czy to najlepszy przykład, bo pewnie mielibyśmy podzielone zdanie, co to znaczy być dobrym profesorem. No więc Jezus też pomaga słuchaczom przypomnieć sobie, co robi dobry Pasterz – oddaje życie, jeśli zajdzie potrzeba. A we wcześniejszych wierszach Jezus mówił o tym, że Dobry Pasterz zna swoje owce i daje im życie obfite. Nie byle jakie, ale w życie w obfitości. To jest obietnica, którą Jezus daje każdemu wierzącemu. “Ja znam swoje owce i one Mnie znają” A wcześniej (J. 10, 3) “woła je po imieniu”.
To może się wydawać takie oczywiste, ale jest cudowne i niezwykłe: Pan wszechświata zna imię każdego z nas, woła aby wprowadzić nas w przestrzeń obfitości, dać życie.

Druga sprawa, zauważam wiele takich wątków w nauczaniu Nowego Testamentu – jedna owczarnia i jeden Pasterz. Inne owce to oczywiście wierzący z narodów, nie-Żydzi. Jezus jest tak samo ich pasterzem jak i “tej” owczarni. Kościół ma być jeden, niepodzielony składający się z Żydów i innych narodów, a Pasterzem jest Jezus, tylko On, jeden Pasterz, nie ma innego.
Może idziesz za jakimś innym przewodnikiem, głosem, guru, …. Nasz Pan ostrzega: złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i miały je w obfitości. (J. 10, 10)

12 kwietnia 2013,

Pragnę znaku czy nawrócenia?

Dz 5, 34-42 · Ps 27 · J 6, 1-15

W dzisiejszej Ewangelii Jezus rozmnaża chleb. Czytając relację Apostoła Jana z tego wydarzenia, widzimy, że opisał on cud zarówno od strony Apostołów jak i od strony tłumu. Wydaje się, że w tym przypadku tłum lepiej zauważył wielkość dzieła Jezusa. Chciał od razu obwołać Go królem. Apostołowie zaś chyba uznali to za „normalkę”. Nie takie rzeczy się widziało. Ale Jezus chciał im przede wszystkim pokazać, że Bóg jest w stanie zaspokoić każdą ich potrzebę. Jakiś czas później, podczas podróży w łodzi Apostołowie zarzucali sobie nawzajem, że zapomnieli chleba i wtedy Jezus ich zganił, że niczego nie nauczyli się ze znaków rozmnożenia jedzenia.

Ale wróćmy do tłumów. Kiedy spojrzymy do Ewangelii Jana 6 czytaj dalej…

8 kwietnia 2013,

Fiat

Iz 7, 10-14 · Ps 40 · Hbr 10, 4-10 · Łk 1, 26-38

Czytając Nowy Testament często zadaję sobie pytanie: czy mam taką postawę, jak Jezus, czy mam taką postawę jak Paweł, jak Piotr? Dzisiaj św. Łukasz prowadzi nas do pytania, czy mam taką postawę jak Maryja, która odpowiedziała Bogu: „Niech mi się stanie (łac. fiat) według słowa Twego”

Oczywiście, łatwo jest wypowiadać takie słowa, gdy czytamy o Bożych obietnicach, dziełach czy błogosławieństwach. Ale gdy trafiamy na wezwania w postaci przykazań, i ostrzeżeń, to sprawa nie jest prosta. Np. w liście do Galatów czytamy: „kto skąpo sieje, skąpo też żąć czytaj dalej…

25 marca 2013,

Niezwykła uczta

Iz 42, 1-7 · Ps 27 · J 12, 1-11

Czytając dzisiejszą Ewangelię zastanawiałem się nad atmosferą uczty, którą urządzono na cześć Jezusa w Betanii. Czy była tam radość, jak zwykle bywa na uczcie, czy raczej trąciło stypą. Bo w końcu, jak podaje Jan, było to na 6 dni przed Paschą. Jezus wiedział, że to ostatnie dni przed męczeńską śmiercią. Patrząc na wątek z namaszczeniem Jego nóg można dojść do wniosku, że specjalnie się nie krył z tym, co za kilka dni się z Nim stanie. Dodatkowo, beznadziejny Judasz, który był uczniem Jezusa już tylko z nazwy. Kto z nas umiałby się cieszyć na uczcie wiedząc, że za kilka dni będzie pojmany, maltretowany i zabity? Wizja śmierci czytaj dalej…

19 marca 2013,

Czy przyjmę przesłanie?

Dn 13, 41-62 · Ps 23 · J 8, 12-20

Dzisiejsza Ewangelia z 8 rozdziału Ewangelii Jana to kolejna odsłona przeciwności, z jakimi spotykał się Jezus, gdy nauczał tłum. Tym razem Jego słowa: Ja jestem światłością świata…” wywołały zgorszenie i spowodowały oskarżenia o brak autorytetu do tego typu stwierdzeń. Kim Ty jesteś? – wołali do Jezusa liczni zgromadzeni. Domagano się od Jezusa potwierdzenia autorytetu i powoływano się na zapis Prawa, że potrzeba 2 świadków i ich zgodnego zeznania aby słowa uznać za prawdziwe.

Kiedy Słowo Boże mówi coś, co nie do końca jest dla nas przyjemne, czytaj dalej…

16 marca 2013,

Nieposłuszni strażnicy

Jr 11, 18-20 · Ps 7 · J 7, 40-53

W dzisiejszym czytaniu z Ew. Jana 7, 40-53 widzimy Jezusa nauczającego tłumy. Jego słowa powodują, tak jak zwykle, skrajne reakcje. Jedni odkrywają w Jezusie Mesjasza, a drudzy widzą tylko oszusta. Ci pierwsi podziwiają, a Ci drudzy próbują unieszkodliwić, czyli pojmać i skazać. Większość przywódców religijnych stoi niestety po tej drugiej stronie. Wysyłają straż, by pojmali Jezusa, ale ci zostają zauroczeni nauką i wracają z pustymi rekami mówiąc, że nikt jeszcze nie przemawiał tak jak On.

W tym okresie publicznej służby przywódcy nie są jeszcze czytaj dalej…

15 marca 2013,

Jezus się ukrywa?

Mdr 2, 1.12-22 · Ps 34 · J 7, 1-2.10.25-30

Przeczytałem dzisiejszą Ewangelię i zrobiło mi się strasznie przykro, wielki żal Jezusa. Syn Boży przyszedł do swoich, ale oni Go nie przyjęli – to też myśl z prologu Ew. Jana. To smutne, że Jezus musiał się ukrywać, że Ten, który uczynił tak wiele dobra miał nad sobą wyrok śmierci. Ten tragiczny los Jezus sam wybrał, ponieważ bardzo kochał Swój lud. Uniżył się, choć przecież był Bogiem, Stwórcą, Alfą i Omegą, dawcą życia. Pokornie przemierzał ziemię Galilei, Judei wkraczał do Jerozolimy. Nie walczył o Swoje prawa. Przyjmował prześladowanie i jednocześnie z odwagą głosił Prawdę, a prawda uderza w czytaj dalej…

19 lutego 2013,

Panie, naucz nas…

Iz 55, 10-11 · Ps 34 · Mt 6, 7-15

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o modlitwie i uczy jak się modlić. Wszyscy znamy “Ojcze nasz”. Może więc dla odświeżenia i refleksji przypomnę, co nasz Pan zalecił słuchaczom.

Zauważmy, że u Mateusza ten fragment jest częścią Kazania na Górze. Są więc liczni słuchacze. Na przełomie 4 i 5 rozdziału Ew. Mateusza widzimy, że z jednej strony “szły za nim liczne tłumy” a z drugiej “przystąpili do Niego Jego uczniowie.” Wydaje się więc, że jedni i drudzy byli czytaj dalej…

18 lutego 2013,

Dzień sądu

Kpł 19, 1-2.11-18 · Ps 19 · Mt 25, 31-46

Dzisiejsze czytania przedstawiają scenę sądu ostatecznego. Powiedziano już na ten temat ogromną ilość kazań ponieważ to bardzo znany tekst.
Podkreśla znaczenie naszego życia, nie tylko intencji, nie tylko to, w co wierzymy ale praktyczny wyraz naszej miłości.

Spójrzmy na kontekst. Do kogo Jezus kieruje te słowa. W pierwszym rzędzie są to Żydzi, którzy przybyli do Jerozolimy na święto Paschy. Przybyli z całego Cesarstwa, wiele tysięcy kilometrów, aby czytaj dalej…

11 lutego 2013,

Uzdrowienie

Rdz 1,1-19 · Ps 104 · Mk 6,53-56

Nie tylko Ewangelia, ale również pierwsze dzisiejsze czytanie mówi nam o wszechmocy Boga. Bóg stwórca, początek i praprzyczyna wszystkiego, takie jest przesłanie pierwszych wersetów Księgi Rodzaju.
Ewangelia zaś opowiada czytaj dalej…