BLOG << zobacz wszystkie wpisy

27 czerwca 2013,

Piasek i skała

Rdz 16, 1-16 · Ps 106 · Mt 7, 21-29

Dzisiejszy tekst Ewangelii, trzeba to sobie powiedzieć wprost, jest kierowany do charyzmatyków bardziej niż do kogokolwiek innego w Kościele. Czyli do nas. Jest to dla nas ostrzeżenie, mówiące, gdzie mamy pokładać naszą nadzieję i ufność, czego Bóg oczekuje od nas przede wszystkim.

Spełniać wolę Ojca, to nasza pierwsza powinność. Scena sądu obrazuje powagę sytuacji. Dziś lubimy podkreślać, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Króla, obdarzeni wszelkim duchowym błogosławieństwem (por. Ef 1). I to jest prawda. Jest bardzo ważne, aby to podkreślać. Jest równie ważne jednak, aby podkreślać wynikające z tego powinności, bo dopiero wtedy mamy pełny obraz Boga ukazany w objawieniu i przekazany Kościołowi. A dzisiejsza scena sądu mówi o tych, którzy mocą imienia Jezus prorokowali (a pamiętamy, że większy jest ten kto prorokuje niż ten, który mówi językami), wyrzucali złe duchy, czynili wiele cudów! To wszystko mocą imienia Jezus. I co owi charyzmatycy słyszą od swojego Pana? „Nigdy was nie znałem! Odejdźcie ode mnie” A stawką jest wejście do Królestwa Niebieskiego.

Nie wiem, czy porusza Was to ostrzeżenie, bo mnie bardzo. Mamy być ludźmi prawymi i czynić dobre, prawe rzeczy! Spełniać wolę Ojca! Być może słuchacze nie do końca się przejęli, a być może, by dobitniej przekazać wypowiedzianą prawdę, Jezus posługuje się obrazem – przypowieścią. Dwa domy, być może równie piękne i okazałe. Prawdopodobnie wymagały tyle samo trudu, by je zbudować. Ale miały jedną podstawowa różnicę: jeden był osadzony na skale, a drugi na piasku. Czym jest skała? Jezus mówi wyraźnie: „każdego, kto słów Moich słucha i wypełnia je można porównać do człowieka, który zbudował dom na skale.”

Piaskiem zaś jest słuchanie, ale nie wypełnianie. Św. Jakub pisze o takich ludziach, że usłyszeli, spojrzeli w lustro, zobaczyli, ale odwrócili się i zapomnieli o tym, co zobaczyli. Jaki jest koniec takiej postawy? „Dom runął, a upadek jego był wielki.”

To weryfikacja mojej i Twojej wiary. Weryfikacja tego, czy ufasz, czy jesteś dzieckiem Króla. Św. Paweł ostrzega: „Nie łudźcie się, Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. Co człowiek sieje, to i żąć będzie. Kto sieje w ciele, jako plon zbierze zagładę, a kto sieje w Duchu jako plon zbierze życie wieczne”. (Gal 6, 7-8). To dobry moment na zastanowienie się nad swoim życiem, planem na dziś, na jutro. Czy chcesz wypełniać słowa Jezusa, czyli spełniać wolę Ojca?