BLOG << zobacz wszystkie wpisy

14 lutego 2012,

Pytanie o wierność

Dz 13, 46-49 · Ps 117 · Łk 10, 1-9

Dziś w lekturze Pisma jest bardzo misyjnie. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich opisuje fragment działalności w Antiochii Pizydyjskiej. Warto poczytać w całości o działalności w Antiochii. Wówczas zobaczymy, że Izraelici najpierw przyjęli Słowo Ewangelii, jednak tydzień później, gdy zrozumieli, że ta Ewangelia otwiera „podwoje wiary” również poganom, to wtedy zbuntowali się przeciwko niej.

Klasyczne w kwestii misji mamy dziś czytanie z Ewangelii. Rozesłanie siedemdziesięciu dwóch. Kilka uwag:
Po pierwsze to było aż siedemdziesięciu dwóch, którzy towarzyszyli Jezusowi, byli świadkami Jego cudów, nauczań i w końcu doświadczyli, jak Bóg używa ich aby głosić i uzdrawiać. Byli w centrum: kładli ręce i uzdrawiali, złe duchy im ustępowały. A jednak gdzieś jakoś odeszli od Jezusa, gdyż w pewnym momencie pozostało jedynie dwunastu.
I tu jest pytanie o wierność każdego z nas. Bo mam wrażenie, że na Alfie wielu doświadcza dotknięcia Pana, Jego miłości a nawet jest używanych przez Boga i działają w Jego autorytecie. A jednak po pewnym czasie odchodzą, zapominają…