BLOG << zobacz wszystkie wpisy

28 czerwca 2012,

Spełniać wolę Ojca

2 Krl 24, 8-17 · Ps 79 · Mt 7, 21-29

Ewangelia z dzisiejszych czytań to klasyka, dobrze znany fragment o dobrej i złej budowie. Pytanie: „na czym ja buduję?” nasuwa się samo.
Ale zanim padają opisy dwóch przedsięwzięć budowlanych Jezus mówi o sądzie, który ma nadejść. Opis jest surowy, tak jak Bóg jest sprawiedliwy.

Może zacytuję:
„Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?»

Kluczem jest tu stwierdzenie: „spełnia wolę Ojca”. Pamiętajmy, to końcówka Kazania na Górze, wiele różnych wskazań zostało powiedzianych, polecenia, napomnienia. Królestwo Boże jest przede wszystkim Królestwem Ojca i ma być w nim pełniona Jego wola. Nie same słowa, które można wypowiadać nieszczerze, obłudnie. Ale po owocach ma być rozpoznane, a pierwszym, najbardziej widocznym ma być owoc miłości. Mt 5, 43-48
Ten fragment ostrzega nas także, byśmy nie ulegali złudzeniu, że Królestwo Boże najpełniej jest tam, gdzie jest wiele znaków i cudów. Owszem są one cechami Królestwa, ale mogą być niewystarczające. Najpełniejszym znakiem jest pełniona wola Ojca: miłość, pokój, uświęcenie. Warto przeczytać Mateusza rozdziały 5 – 7 czyli całe Kazanie na Górze.

„Wtedy im oświadczę: «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości».”

Może wydaje nam się, że Bóg kocha tak bardzo, że przyjmie nas ze wszystkim, z czym do Niego przyjdziemy. Nie zapominajmy jednak, że jest On Bogiem Świętym, Sprawiedliwym i Prawym. Ostrzega nas w dzisiejszym fragmencie, że oczekuje naszego poważnego podejścia do wiary. Chce oddania, bo jest Panem, chce miłości bo On kocha i nas do miłości uzdolnił, chce sprawiedliwości, bo jest sprawiedliwy i prawy, chce szczerości bo jest Prawdą. Św. Piotr w swoim liście postawił wezwanie dla wszystkich chrześcijan, które jest przypomnieniem wezwania do Izraela z Księgi Kapłańskiej 11, 44: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”