BLOG << zobacz wszystkie wpisy

5 marca 2014,

Strzeżcie się złych motywów postępowania

Jl 2,12-18 Ps 51 2 Kor 5,20-6,3 Mt 6,1-6.16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Dzisiejsza Ewangelia mówi o jałmużnie, modlitwie i poście. To fragment Kazania na Górze, a więc szerszej całości w której Jezus wyjaśnia, jak ma funkcjonować Prawo Miłości Boga i bliźniego. Nasze uczynki mają być dokonane w Bogu i dla Niego a dokładniej z wdzięczności za to, co On nam uczynił pierwszy.
Jezus zna jednak nasze serca i wie, jak bardzo pragniemy pochwały, docenienia i uznania od ludzi. To jest nasza pokusa. Kiedyś przeczytałem, że w biznesie, gdy jakaś firma przekazuje dary charytatywne, to jest to właściwie inwestycja. Na każdą złotówkę docierającą do potrzebującego firma wydaje 5 złotych na reklamę tego wydarzenia, aby obtrąbić całemu światu swój wielki gest miłosierdzia. Jezus powie: „odebrali już swoją nagrodę”. Prawdziwe dawanie działa po cichu, ponieważ wie, że Bóg widzi w ukryciu.
Dzisiaj wszechobecny PR wkrada się również w nasze życie i funkcjonowanie wspólnot. Musimy mieć silne postanowienie, by naszych uczynków nie robić na pokaz. Trzeba ufać, że Bóg, który „widzi w ukryciu” błogosławi te dzieła, które wypływają z miłości a nie chęci pokazania się.
Ostatnia myśl, na Wielki Post: pośćmy z radością, nie bądźmy posępni. Pośćmy z postanowieniem zbliżenia się do Boga. Zaplanuj modlitwę rano, krótko pochyl się nad Słowem. Ewangelia Jana i Dzieje to razem 49 rozdziałów. Czytając 1 rozdział dziennie, a w weekendy 2, przeczytasz te dwa cenne dzieła Nowego Testamentu. Proś Pana, aby dał Ci zrozumienie, a On, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Możesz czytać Psalmy, albo jakąś księgę ST, której jeszcze nie czytałeś. Niech to będzie czas radosny, czas modlitwy i poznania Pana. Wykorzystajmy ten czas, aby wtulić się bardziej w ramiona Ojca.