BLOG << zobacz wszystkie wpisy

20 marca 2012,

Woda życia

Ez 47, 1-9. 12 · Ps 46 · J 5, 1-3a. 5-16

Dziś mamy niezwykle piękne przesłanie z Księgi Ezechiela. Obraz potoku, który wypływa ze świątyni i przepływając przez pustynię daje życie. Nie byle jakie życie, ale obfitość, „bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione”.

Widać wyraźnie dwie rzeczy, bardzo ważne w tym obrazie:
1. Potok wypływa ze świątyni.
2. Poza obszarem objętym wodami rzeki nie ma życia.
3. Rzeka zwiększa się wraz z oddalaniem od źródła. Innymi słowy „rośnie”.

To oczywisty obraz działania Ducha Świętego w Kościele, który przynosi życie w Chrystusie i rozrasta się w czasie. „Kto ma Syna, ten ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia.” To fragment 5 rozdziału Listu św. Jana.

Zapraszam do lektury i własnej refleksji.