BLOG << zobacz wszystkie wpisy

4 kwietnia 2012,

Wypełnienie Bożego planu

Iz 50, 4-9a · Ps 69 · Mt 26, 14-25

Wydarzenia Wielkiego Tygodnia nabierają tempa. Coraz dramatyczniejsze czytania. Jednym z największych dramatów jest zdrada Judasza. Od 2000 lat imię Judasz ma pejoratywne znaczenie. Jego czyn był okropny: wydał przyjaciela wrogom za pieniądze. Być może spodziewał się, że Jezus odniesie kolejny sukces unikając aresztu, objawiając swą moc. Nie znamy jego motywów.

Wiemy jednak, że jego czyny były zapowiedziane przez Święte Księgi wiele setek lat przed Chrystusem.

„Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę.” (Ps 41, 10)
Przewodnik Apologetyczny mówi: Przyjaciel, dosłownie: ten, który pozdrawiał mnie pocałunkiem pokoju.

„Potem zwróciłem się do nich: Jeżeli to uznacie za słuszne, dajcie mi zapłatę, a jeżeli nie – zostawcie ją sobie! I odważyli mi trzydzieści srebrników. Jednak Pan rzekł do mnie: Wrzuć do skarbony tę nadzwyczajną zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien. Wziąłem więc trzydzieści srebrników i wrzuciłem je do skarbony domu Pańskiego.” (Zach 11, 12-13)

Proroctwa Starego Testamentu przepowiadały, że Mesjasz będzie:
1. Zdradzony
2. przez przyjaciela
3. zdrajca otrzyma zapłatę
4. będzie to 30 sztuk (nie 7, czy 12)
5. srebra (nie np. złota)
6. zapłata zostanie odrzucona (a nie przyjęta, podarowana itp.)
7. rzucona (nie położona, dana do ręki, itp.)
8. w świątyni (jest tyle innych miejsc)

Przewodnik Apologetyczny wymienia 61 takich konkretnych zapowiedzi. Jezus opowiadał uczniom w drodze do Emaus, o tym, co w Prawie, w Pismach i u Proroków odnosiło się do niego. Być może mówił im jeszcze inne rzeczy, które zapowiedzi wypełniły się na Nim.

Bóg konsekwentnie realizował Swój plan zbawienia. Wydarzenia Wielkiego Tygodnia nie były zaskoczeniem. Więcej, Jezus doskonale zdawał sobie sprawę, co Go czeka, ale również wiedział, że to jest Jego misja. Może to dobry czas, by się zastanowić, jaka jest moje misja? Do czego Bóg mnie wzywa? I czy jestem gotów ponieść jakieś koszty by powierzoną mi misję wypełnić?