BLOG << zobacz wszystkie wpisy

17 kwietnia 2012,

Wywyższenie Syna Człowieczego

Dz 4, 32-37 · Ps 93 · J 3, 7-15

Dziś w Ewangelii ciąg dalszy rozmowy Jezusa z Nikodemem. Warto przeczytać ją całą i zrobić notatki – szczególnie ważne dla ewangelizatorów. Niczym lekcja poglądowa. Od początku rozmowy widać jak trudno jest się przebić przez utarte ścieżki myślowe. W zasadzie przez długi czas Nikodem nie rozumie o czym mówi Jezus.

Ostatnie zdanie z dzisiejszego czytania jest właśnie takim punktem przełomowym. Jezus odwołuje się do zdarzenia starotestamentowego, zapisanego w Księdze Liczb. Nikodemowi wystarczył jeden zwrot: “wywyższony wąż na pustyni”, a zrozumiał. Tak jak Izraelici byli ratowani od śmiertelnego ugryzienia węża przez akt wiary (polegający na spojrzeniu na miedzianego węża), tak wszyscy ludzie są ratowani od śmiertelnego skutku grzechu przez akt wiary (zawierzenie krzyżowi Chrystusa). Łaska, trudna do pojęcia.

Zauważmy, że gdy kogoś ukąsi wąż, to naturalne jest: nacięcie rany by usunąć jak najwięcej jadu z organizmu. Posłanie po lekarza, unikanie ruchu by opóźnić dotarcie jadu do serca i mózgu itd. Boże zalecenie jest zupełnie inne, wbrew logice. Trzeba jak najszybciej udać się w miejsce skąd widać wywyższonego węża i spojrzeć na niego. Słuchając Bożego wskazania zawieszasz swoje życie wyłącznie na Nim. Dlatego czasem jest to trudne, wymaga wiary bardziej niż logiki.

W pierwszym czytaniu zwróćmy uwagę na pierwszych wierzących, którzy sprzedawali wszystko i dawali pieniądze Apostołom. Czynili to wbrew logice, zawierzając się Panu. W krzyżu chodzi jednak o zawierzenie Bogu naszych grzechów. Nasza logika wiąże odpuszczenie grzechów z naszą pracą, uczynkami. Dla nas “dobry człowiek” jest bardziej godzien łaski niż “zły”. To nasza logika i ona czasem nie pozwala, abyśmy uwierzyli Bogu odnośnie łaski względem nas. Bo mówimy: “nie zasługuję”. Logika “wywyższonego węża” nie uwzględnia, czy patrzący Izraelita jest dobry czy zły, bogaty czy biedny, z Jerozolimy czy z Nazaretu, ugryzł go jeden wąż czy dziesięć.

To jest Boża logika, prawo łaski, która zakrywa “liczne grzechy” i czyni wszystko nowym. Dziś życzę każdemu doświadczenia tej łaski.