BLOG << zobacz wszystkie wpisy

8 lutego 2012,

Zaufaj

1 Krl 10, 1-10 · Ps 37 · Mk 7, 14-23

Dzisiaj nietypowo, ponieważ o Psalmie. Psalm 37 jest jednym z moich ulubionych, a wersety 5-6 są dewizą mojego życia od ponad 20 lat! Piękne słowa ufności i oddania Bogu.

Pierwsze czytanie jest jakby wprowadzeniem, ponieważ opisuje króla Dawida u szczytu swojej potęgi, a wiemy dobrze, że zawdzięcza ją tylko Bogu, co przyznaje w innym pięknym Psalmie 23.

Zaufaj! A On poprowadzi Twoje życie. Moje prowadzi wspaniale, czasem w głowie się kręci od nadmiaru. Z Bogiem jest cudownie o ile rzeczywiście a nie tylko w teorii powierzymy Mu się. Dawid, gdy pisze swoje teksty uwielbienia bywa w niezłych tarapatach, patrząc tylko po ludzku. Król jednak potrafi zauważyć rzeczy tak, jak widzi je Bóg. To jest siłą, wolnością i pokojem.

Nieprzypadkowo mamy dzisiaj spotkanie wspólnoty otwierające nowy cykl rozważań poświęconych modlitwie. Myślę, że to Opatrzność. Dzisiejszy temat jest poświęcony modlitwie w Psalmach i w życiu Jezusa.

Oby nasza modlitwa, tak jak Dawida, była szczera, ufna i piękna. A życie, też jak u Dawida, niełatwe, ale piękne i godne.