Misja w Ugandzie

Jak do tego doszło?

W czerwcu 2011 roku nasza wspólnota została poproszona o przeprowadzenie szkolenia ekip studenckich kursów Alfa w Kampali, stolicy Ugandy. Propozycja padła podczas spotkania, do którego doszło w kawiarence naszego DA z Josephem Alumansi, świeckim odpowiedzialnym za Katolicką Odnowę Charyzmatyczną w Ugandzie. Inicjatorem spotkania był ojciec Marian Gołąb OFMConv, krakowski franciszkanin pracujący obecnie w tym afrykańskim kraju. Ostatecznie do potwierdzenia zaproszenia doszło pod koniec sierpnia, gdy otrzymaliśmy oficjalne pismo od Arcybiskupa Kampali – Cypriana Lwangi. Udaliśmy się wtedy do ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, aby nam pobłogosławił w podjętej misji, co z radością uczynił.

Po co jechaliśmy do Ugandy?

Pojechaliśmy, aby przeprowadzić szkolenie ekip, które zainicjują kursy Alfa na uniwersytetach w Kampali, stolicy Ugandy. W tym kraju działa dosyć prężnie Katolicki Ruch Charyzmatyczny, liczący 2500 grup modlitewnych. Pojechaliśmy przekazać im metodę i nasze doświadczenie. Na początek chcieli zainicjować kursy na 4 uniwersytetach, mieliśmy więc przeszkolić 4 ekipy. W naszych krakowskich realiach oznacza to zazwyczaj około 80 osób. Co to znaczy tam, w Afryce? – nie mieliśmy pojęcia.

Co osiągnęliśmy?

W rezultacie okoliczności okazały się trochę inne. Pieczę nad kursami Alfa objął Arcybiskup Lwanga, wyznaczając do tego zadania swojego wikariusza generalnego ks. Kasibante. W rezultacie w szkoleniu uczestniczyły ekipy z sześciu uniwersytetów i jeszcze dodatkowi słuchacze. Szkolenie było zorganizowane przez biuro Alpha w Ugandzie i jej dyrektor panią Catherine Piwang. Przeszkoliliśmy około 60 osób. Z raportu jaki otrzymaliśmy Alfy ruszyły na 7 uczelniach, a więc owoce są znacznie większe niż zakładaliśmy. Dodatkowo mieliśmy okazję promować Alfę w największym seminarium duchownym w Ugandzie i w katolickim Radio. Pomogliśmy też Alfie w Matudze w parafii prowadzonej przez naszych franciszkanów.

Jaka jest perspektywa dalszej współpracy?

Pierwszy misyjny wyjazd odbył się pod koniec września 2011 roku. Wzięło w nim udział pięciu członków naszej wspólnoty: Monika Głodek, Renata Kurek, Michał Ożga, Paweł Zagórski i Antoni Tompolski – szef wyprawy. Każdy z uczestników ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów Alfa, które od wielu lat są organizowane w DA „Na Miasteczku”. Przed wyjazdem nasi misjonarze przeszli specjalne szkolenie GAT, zorganizowane przez Alfa Polska, oficjalnych przedstawicieli tej inicjatywy w naszym kraju.

Przez trzy tygodnie nawiązaliśmy wiele relacji z chrześcijanami z Ugandy. Chcemy podtrzymywać te kontakty i je rozwijać. W tym roku planujemy kolejną wyprawę. Tym razem chcielibyśmy położyć nacisk nie na szkolenie, ale na relację z ekipami robiącymi Alfę i na praktykę tej inicjatywy. Planujemy więc rozpocząć i poprowadzić kursy wspólnie z nimi.

Uganda jest krajem wielkich kontrastów. Są tam osiedla o Europejskim standardzie, ale większość kraju to ogromna bieda. AIDS spustoszyła populację i przyczyniła się do ogromnych tragedii. Miliony sierot mieszka pod gołym niebem. Pomimo, że kraj ten, jako jedyny na świecie zmniejsza tempo zakażeń HIV, to jednak odsetek już zakażonych jest ogromny i to rzutuje na całe następne pokolenia, gdyż wiele dzieci rodzi się już zakażonych. Planujemy dalej rozwijać tam inicjatywę kursów Alfa. Wierzymy, że nasz wyjazd był początkiem czegoś większego i trwałego.