BLOG

Ogólna

5 sierpnia 2013,

Kroczenie po wodzie

Lb 11, 4b-15 · Ps 81 · Mt 14, 22-36

W dzisiejszych czytaniach mamy ukazane różne aspekty wiary i jej dynamikę.

Po pierwsze do Boga przychodzą Ci, którzy mają jakieś potrzeby. Raz zaspokojeni będą Go szukać i pragnąć więcej. Jezus, gdy nakarmił 5 tysięcy wiedział, że wielu będzie Go szukało, ale ich motywacją będzie zaspokajanie swoich potrzeb. Nie o to chodziło Mistrzowi. Oddalał się od nich lub odprawiał ich. Nie był obojętny w stosunku do nich, ale miał inny plan.

Dalej widzimy, że po wielkim znaku rozmnożenia chleba Apostołowie doświadczają przeciwności na jeziorze. Ten sam dzień może przynieść wielkie zwycięstwo w Chrystusie i przeciwności: „Łódź była miotana falami, bo wiatr był im przeciwny.”

Dalej widzimy, że Jezus przychodzi do Apostołów w tych przeciwnościach. On jest z nami wtedy, gdy życie lub okoliczności nami pomiata. Przychodzi w sposób, który nas zaskakuje, może nie tak, jak chcielibyśmy. Czasem, jak Apostołowie, Jego pojawienia się nie rozpoznamy od razu, wręcz przeciwnie, będzie nas to napawało dodatkowym lękiem. Dlatego potrzebujemy Go słuchać, aby usłyszeć ten głos: „to Ja, nie bójcie się.”

Następna scena pokazuje, że w rozpoznawaniu obecności Jezusa często nie mamy absolutnej pewności, czytaj dalej »

27 lipca 2013,

Dobry i zły plon

Wj 24, 3-8 · Ps 50 · Mt 13, 24-30

W dzisiejszym czytaniu Ewangelii powracamy do 13 rozdziału Mateusza. Przyznam, że nie rozumiem układu czytań w tym momencie, bo w środę mieliśmy z Mt. 13, 1-9 przypowieść o siewcy i 4 glebach. Dzisiaj wracamy, pomijając wiersze 10-23, w których Jezus wyjaśnia Apostołom przypowieść o siewcy. Tym razem porównanie jest bezpośrednim następstwem wyjaśnienia znaczenia 4 gleb. Jak pamiętamy ostania gleba była żyzna i wydała plon – Mt. 13, 23.

Jezus mówi o chwaście, czyli przestrzega, że nawet ta żyzna gleba nie czytaj dalej »

25 lipca 2013,

Prywata

2 Kor 4, 7-15 · Ps 126 · Mt 20, 20-28

W dzisiejszym czytaniu z Ew. Mateusza widzimy Apostołów jako zwykłych ludzi przesiąkniętych epoką. A był to czas okupacji, korupcji i nadużyć. Zupełnie jak dzisiaj z wyjątkiem okupacji, przynajmniej formalnie. Ale nie o politykę chodzi, ale o ludzkie serca. Matka dwóch Apostołów przyszła do Jezusa prosić (wystarać się) o dobre posady dla nich. Jakub i Jan należeli do ścisłej trójki uczniów, ale żaden z nich nie otrzymał prymatu, bo Jezus wybrał tego trzeciego.

Ta prośba matki synów Zebedeusza wywołała pewien czytaj dalej »

24 lipca 2013,

Ziarno i plon

Wj 16, 1-5.9-15 · Ps 78 · Mt 13, 1-9

Dzisiaj w czytaniu Ewangelii przypowieść o siewcy, równie znana jak wczorajsza o winnym krzewie. Nie będę robił analizy, ale podzielę się jedną myślą. Role w przypowieści są jasno określone. Bóg jest siewcą, ziarno – to Słowo Boże, a gleba to słuchacze, czyli my. Zauważmy, że to ziarno, a nie gleba wydaje plon. Oczywiście wielkość plonu i czy w ogóle on będzie, zależy od gleby, ale sama gleba, bez ziarna nie wyda plonu. Choćby nie wiem, jak była żyzna, dobrze uprawiana, przygotowana – potrzeba ziarna, czyli Słowa, aby plon był możliwy. Może nam się wydaje, że możemy być dobrzy w prowadzeniu służby i skuteczni. Ale jeżeli ziarno nie pochodzi od Pana, to żadnego plonu nie będzie. I to tyle. W Mt. 13, 18-23 Jezus wyjaśnia przypowieść Apostołom. Zachęcam do przeczytania.

23 lipca 2013,

Uprawa winogron

Ga 2, 19-20 · Ps 34 · J 15, 1-8

Dzisiaj w czytaniu Ewangelii mamy bardzo piękne słowa z 15 rozdziału Ewangelii wg św. Jana. „Ja jestem krzewem a wy latoroślami”. Któż z nas nie zna tych słów?

Może warto przypomnieć, że porównanie do krzewu winnego ma miejsce w końcówce Ostatniej Wieczerzy. Wcześniej Jezus powiedział o Duchu Świętym, Pocieszycielu, którego Ojciec pośle w imieniu Jezusa (J. 14, 26). Warto tu dodać, że w J. 15, 26 Ducha Św. również Jezus posyła od Ojca. A więc słowa czytaj dalej »

18 lipca 2013,

Wymiana

Wj 3, 13-20 · Ps 105 · Mt 11, 28-30

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” – to jeden z najczęściej cytowanych wierszy Ewangelii. Któż z nas nie przeżywał trudnych chwil, wydawało by się nie do zniesienia, gdy czuliśmy się stratowani, sponiewierani, bezwartościowi. I zapewne większość z nas przychodziła z tym do Jezusa i doświadczaliśmy ukojenia. To Słowo jest żywe!

Ale Jezus nie kończy swojej mowy na tym stwierdzeniu i wydaje się, że sobie zaprzecza. „Weźcie moje jarzmo na siebie”. Czy po to przychodzimy z własnym trudem, aby brać jeszcze jakieś dodatkowe obciążenie? Właśnie tak! Bo zachodzi tu swoista wymiana. Jezus bierze na Siebie nasz ciężar. „Wszystkie swoje troski przerzućcie na Niego” – wzywa św. Piotr w swoim czytaj dalej »

13 lipca 2013,

Wieczny skutek

Rdz 49,29-33.50,15-26 · Ps 105 · Mt 10,24-33

Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo poważna i traktuje o rzeczach najważniejszych. Ma kilka bardzo cennych myśli.

Po pierwsze, ze uczniom Jezusa nie będzie łatwo na tym świecie. Jezusowi nie było łatwo, to i nam nie będzie. Chciało by się czasem sławy, blasku i oklasków. Szczególnie, gdy się posługuje darami uzdrawiania. To wielka pokusa, na wyciągnięcie ręki. Patrzmy na Jezusa, który starannie unikał rozgłosu.

Dalej, że każda prawda zostanie ostatecznie ujawniona i osądzona. Każda krzywda, jakiej doznajemy, wyjdzie na jaw.

Dalej o prawdziwej bojaźni. Są tacy, którzy mogą zadać cierpienie i śmierć naszemu ciału. To trudna próba, ale czytaj dalej »

10 lipca 2013,

Darmo otrzymaliście…

Rdz 41, 55-57. 42, 5-7. 14-15a. 17-24a · Ps 33 · Mt 10,1-7

Dzisiejsze czytanie Ewangelii (Mt. 10. 1 – 7) jest kontynuacją wczorajszej perykopy, która kończyła się słowami: „Żniwo wielkie ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje”. Wtedy właśnie przywołał Dwunastu. Apostołowie mieli zdobyć pierwsze szlify na polu ewangelizacji.

Ciekawe jest dla mnie to, że jednym z wysłanych jest także Judasz. Mateusz wspomina o nim na końcu, z przypisem: czytaj dalej »

9 lipca 2013,

O ruchu i o filarach

Rdz 32, 23-33 · Ps 17 · Mt 9, 32-37

Dzisiejsza Ewangelia to ciąg dalszy Ewangelii św. Mateusza. Najbardziej znane są słowa z końca czytanej perykopy: „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.” We wcześniejszych wersetach czytamy natomiast o Jezusie, który jest przykładem robotnika na niwie Pańskiej. Mateusz charakteryzuje Jego posługę 2 czasownikami: “obchodził” i “litował się” (czasowniki są najważniejszymi częściami mowy w języku greckim). W języku polskim mamy jeszcze 3 inne czasowniki czytaj dalej »

8 lipca 2013,

Talitha kum

Rdz 28, 10-22a · Ps 91 · Mt 9, 18-26

Dzisiejsze czytanie z Ewangelii św. Mateusza ukazuje przede wszystkim ludzi wiary. Zauważmy niewielkie różnice w relacji tego samego wydarzenia u Marka i Łukasza. To z tamtych Ewangelii dowiadujemy się, że ów przełożony synagogi miał na imię Jair. Czytamy tam również, że jego córka „była bliska śmierci” – Marek; „była umierająca” – Łukasz. Jair więc prosi o uzdrowienie. W trakcie drogi do jego domu spotykają posłańców, którzy mówią: twoja córka umarła, nie trudź już nauczyciela. I to Jezus mu odpowiada, „nie bój się, jedynie wierz”. W zestawieniu z tamtymi Ewangeliami Mateusz podkreśla wiarę Jaira, który od początku prosi Jezusa: „ Połóż rękę, a córka ożyje”. Rozumiemy chyba, że prosić o wskrzeszenie, to o czytaj dalej »