Spotkanie pastoratu pracujących

Dzień: 21 kwietnia 2023, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania pracujących.

czwartek, godz. 18:30

Spotkanie w Domu Katolickim (aula, I piętro) + Zoom

– Komentarz do Ewangelii

– Uwielbienie

– Czas świadectw

– Rozpoczęcie cyklu pt. Boskie emocje

o. Tomasz Trawiński – Wprowadzenie

– Czas wspólnoty

Spotkanie pastoratu Oliwek

Dzień: 19 kwietnia 2023, godzina: 18:30. kategoria: Spotkania wtorkowe "Oliwki".

Spotkanie na żywo w Domu Katolickim + Zoom

Spotkanie w Domu Katolickim (aula, I piętro) + Zoom

18:30 – Czas wspólnoty w DK

19:00 – Uwielbienie

19:50 – Cykl Biblijny – List św. Pawła do Rzymian

Prawo Ducha i wyzwolenie z grzechów – Agnieszka Tompolska

20:30 – Zakończenie

Bóg jest wierny

Dzień: 9 lutego 2020, godzina: 16:30. kategoria: Spotkania wspólne.

16:30 Eucharystia
17:30 Przejście do Domu Katolickiego | Czas Wspólnoty
18:00 Bóg jest wierny Antoni Tompolski
19:00 Planowane zakończenie spotkania