Archiwum: lipiec 2012

Doświadczenie miłości Ojcowskiej Boga

Dzień: 25 lipca 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Love the truth, hate the box! Love, the most used word in songs, books and movies. We all are involved in love, either on the receiving end, the giving one, or both. But what is love? What is God’s love to us and how do we experience this? This evening we look to these questions… Read more »

Moje doświadczenia z Lectio Divina

Dzień: 18 lipca 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Jak może wyglądać wdrażanie w życie postulatów codziennej modlitwy Słowem Bożym? Jak Bóg działa w swoim Słowie? Jak pokonywać przeszkody w spotkaniu ze Słowem? Propozycja odpowiedzi na te pytania w oparciu o sposób modlitwy Słowem Bożym „Lectio Divina” i własne doświadczenie. Marysia Reichert

Pismo Święte – kim jestem i dokąd podążam

Dzień: 11 lipca 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Co nasz Twórca i Architekt w słowach Pisma Świętego mówi o swoim Stworzeniu? Kim jesteśmy? Jakie są nasze mocne i słabe strony i co z tego wynika? Jaki jest cel naszego życia? Dokąd zmierzamy? Jak dzięki znajomości tego kim jesteśmy możemy osiągnąć cel ostateczny? Michał Pawłowski

Ostatni nakaz – idźcie i głoście

Dzień: 4 lipca 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Każda Ewangelia zawiera opisy spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z Apostołami i innymi uczniami. I każda z nich zawiera wezwanie jakie stawia Jezus swoim naśladowcom: idźcie i głoście. Wydaje się, że nie ma dla Mistrza sprawy ważniejszej niż ta, by Ewangelia czyli Dobra Nowina dotarła do każdego człowieka na ziemi. Najbliższa konferencja będzie o tym, dlaczego jest… Read more »