Archiwum: sierpień 2012

Doświadczenie miłości Boga w modlitwie

Dzień: 29 sierpnia 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Modlitwa jest darem. Bóg ofiarował nam możliwość spotkania Go i rozmowy z Nim. To największy przywilej we wszechświecie: móc spotkać Swojego Stwórcę i prowadzić z Nim dialog. Ten, który nas kocha pragnie słuchać nas i dzielić się z nami Swoją łaską. Niestety często lekceważymy ten przywilej i zapominamy o Tym, który na nas nieustannie czeka…. Read more »

Doświadczenie Bożej miłości w cierpieniu

Dzień: 22 sierpnia 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Co Bóg mówi na temat cierpienia? Jak przejść zwycięsko przez trudne chwile w naszym życiu? Podczas tego spotkania wspólnoty, wspólnie z Sewerynem Osowskim, pochylimy się m.in. nad odpowiedzią na powyższe pytania.

Doświadczenie przemieniającej miłości

Dzień: 8 sierpnia 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Dzieło miłości Boga jest tak wielkie, że dotyka każdej sfery naszego życia i przemienia ją. Bóg sam pierwszy wyciąga swoją rękę i oferuje pomoc. Podejmuje inicjatywę nawet wówczas, gdy my jesteśmy daleko od Niego. Gdy Go szukamy, tym bardziej staje się więc dla nas źródłem przemieniającej siły poprzez Ducha Świętego, który rozlewa miłość w naszych… Read more »

Doświadczenie miłości braterskiej z Jezusem

Dzień: 1 sierpnia 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

The mirror doesn’t lie! Loving Jesus isn’t so hard, loving Jesus in others a different story. Toninght we look to the love Jesus has for you as well as the love He has for others. He gave us an example on how to love the people around us. Paul Groenewege