Archiwum: wrzesień 2013

W jedności siła!

Dzień: 19 września 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

…czy to zdanie jest prawdziwe?

W najbliższy czwartek będziemy mówić o ostatnich wersetach z Listu do Filipian. Przyjrzymy się bliżej kwestii jedności i wzajemnej pomocy w naszych potrzebach. Jakie są owoce jedności? Jaka jest w niej siła?

Stójcie mocno w Panu

Dzień: 5 września 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Trwanie w Chrystusie jest oparte na świadomości Bożego dzieła zbawienia, które swoim zasięgiem ogarnia również nas. To nadzieja obejmująca nie tylko przyszłość, ale również naszą przeszłość i teraźniejszość. Śmierć Jezusa na krzyżu i zmartwychwstanie umożliwia nam już teraz bycie dzieckiem i dziedzicem Boga i owocuje nadzieją zmartwychwstania i życia wiecznego. Ta świadomość nowej tożsamości w… Read more »