Archiwum: kwiecień 2014

Spotkanie z Eucharystią

Dzień: 27 kwietnia 2014, Godzina: 17:30
Spotkania wspólne

Najbliższe spotkanie wspólne Góry Oliwnej odbędzie się 27 kwietnia. Zachęcamy, aby już teraz zarezerwować sobie ten niedzielny wieczór:)

Boży plan dla Izraela

Dzień: 23 kwietnia 2014, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Zapraszamy do wysłuchania nauczania z Listu do Rzymian. W nauczaniu tym poruszamy bardzo ważny temat, który jest ujęty w 11 rozdziale listu do Rzymian. Chodzi mianowicie o Boży plan dla Izraela oraz jaka jest i powinna być relacja pomiędzy Izraelem a Kościołem. Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi – tak podsumowuje… Read more »

Bóg jest wierny Swoim obietnicom

Dzień: 9 kwietnia 2014, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Zapraszamy do wysłuchania nauczania z 9 i 10 rozdziału Listu do Rzymian. „W Chrystusie odnosimy pełne zwycięstwo” – tak konkluduje św. Paweł 8 rozdział listu do Rzymian i jest to zarazem podsumowanie pierwszych 8 rozdziałów, w których przeszliśmy wraz z Ewangelią drogę od upadku i beznadziei do usprawiedliwienia, pokoju z Bogiem i obdarzenia bogactwem życia… Read more »

Bóg jest wierny Swoim obietnicom

Dzień: 3 kwietnia 2014, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

W 9 i 10 rozdziale Listu do Rzymian św. Paweł pomaga nam zrozumieć Boże działanie w historii. Bóg spełnia swoją wolę pomimo niewierności człowieka, a może ponad jego niewiernością. Rozdziały te pomagaja zrozumieć Bożą suwerenność i pogodzić ją z wolną wolą człowieka. Są też najpełniejszym wyłożeniem kerygmatu, czyli sedna Ewangelii

Jak odpowiedzieć na największe wezwanie

Dzień: 2 kwietnia 2014, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Zapraszamy do wysłuchania nauczania z cyklu Jesus Lifestyle – żyć jak Jezus. Jezus postawił sprawę etyki i przykazań bardzo jasno. „Czyńcie innym to, co chcielibyście, aby oni wam czynili.” Mt. 7, 12 Jest to jedno z najtrudniejszych wezwań dla ludzkości i dla każdego z nas. Wyzuć się z egoizmu i kochać! Łatwo powiedzieć, ale trudno wypełnić. Jak… Read more »