Archiwum: styczeń 2016

Owoc Ducha!

Dzień: 28 stycznia 2016, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

Owoc Ducha Świętego widoczny w życiu wierzącego w obfitości, jest znakiem jego bogatego, duchowego życia, najlepszym świadectwem uwiarygodniającym przynależność do Jezusa Chrystusa, żywym wyznaniem wiary.

WSTAW SIĘ! – Siła modlitwy wstawienniczej

Dzień: 27 stycznia 2016, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

„Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.” (Jak 5,16) Modlitwa wstawiennicza jest zadaniem każdego z nas, wypływającym z misji powierzonej nam w sakramentach chrztu i bierzmowania. Podczas niej stajemy w postawie otwartości na przyjęcie tego, czego Bóg chce nam udzielać. Na najbliższym środowym… Read more »

Spotkanie z Eucharystią – Msza Święta w intencji sesji

Dzień: 20 stycznia 2016, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Patronem studentów jest św. Józef z Kupertynu, warto modlić się za jego wstawiennictwem: Modlitwa wstawiennicza do świętego Józefa z Kupertynu Święty Józefie z Kupertynu, Przyjacielu studentów i Orędowniku zdających egzaminy, przychodzę, by błagać o Twoją pomoc w moich studiach (moich egzaminach). Ty wiesz, z Twego osobistego doświadczenia, jak wielki niepokój towarzyszy trudowi studiów (zaangażowaniu w… Read more »

Wyprawa wgłąb więzień świata

Dzień: 7 stycznia 2016, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

W najbliższą sobotę odbędzie się w Krakowie szkolenie przygotowujące do prowadzenia Alpha w Więzieniu. Poprowadzi je Peter Jones, który odpowiada za rozwój tego typu Alpha na świecie. Peter przylatuje do Krakowa już w czwartek, m. in. po to, by spotkać się z różnymi osobami zaangażowanymi w pracę z więźniami, odwiedzić zakład karny w Wadowicach itp., ale… Read more »