Boża świętość – El Kadosz

Dzień: 8 stycznia 2015, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

Chcielibyśmy rozpocząć cykl związany z Bogiem, jego osobą, cechami i obrazami, które Go ukazują. Chcielibyśmy powrócić do nauczania bezpośrednio ze Słowa Bożego.
Tematem najbliższego spotkania będzie „Boża świętość – El Kadosz”.
Konferencje poprowadzi Antek Tompolski – odnosząc się do wezwania z I Piotra. 1, 16: „świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty”.