CHRZEŚCIJANIN UCZNIEM JEZUSA

Dzień: 2 października 2014, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Tematem wykładu będzie wprowadzenie do planowanego na ten rok cyklu nauczań – CHRZEŚCIJANIN UCZNIEM JEZUSA !