Ciemne drogi ciemności

Dzień: 11 grudnia 2013, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Zapraszamy do wysłuchania nagrania z ostatniego spotkania, na którym Antoni Tompolski wygłosił nauczanie o grzechu, jego przyczynach i skutkach.

Dlaczego Bóg dopuszcza grzech i potem go potępia? Na tej konferencji zajdziemy na dno beznadziejności, aby zrozumieć jak okropny jest grzech i brzemienne jego konsekwencje oraz jak wielka jest łaska, która uwalnia od niewoli grzechu i jego skutków. Nie będziemy jednak omawiać łaski, o tym będzie na następnym spotkaniu. W tę środę będziemy kroczyć „ciemną doliną”.

Polecamy Wam wcześniejszą lekturę Listu do Rzymian 1,18 – 3,20.


A już w środę 18.12.2013 zapraszamy na ostatnie spotkanie studenckie przed świętami i konferencję Agnieszki Tompolskiej „Jak radzić sobie z konfliktem?”