Ciemne drogi ciemności

Dzień: 5 grudnia 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Zapraszamy na najbliższe spotkanie, na którym Antoni Tompolski wygłosi nauczanie o grzechu, jego przyczynach i skutkach.

Dlaczego Bóg dopuszcza grzech i potem go potępia? Na tej konferencji zajdziemy na dno beznadziejności, aby zrozumieć jak okropny jest grzech i brzemienne jego konsekwencje oraz jak wielka jest łaska, która uwalnia od niewoli grzechu i jego skutków. Nie będziemy jednak omawiać łaski, o tym będzie za dwa tygodnie. W czwartek będziemy kroczyć „ciemną doliną”.

Polecamy Wam wcześniejszą lekturę Listu do Rzymian 1,18 – 3,20.