Czwartkowe nauczanie

Dzień: 8 lutego 2018, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

19:00 Uwielbienie
20:00 Nauczanie
20:40 Czas modlitwy