Share it! Ewangelizacja jako przywilej i radość każdego wierzącego

Dzień: 21 kwietnia 2016, Godzina: 19:00
Spotkania pracujących

Spotkanie w auli bł. Jakuba