Darmo usprawiedliwieni

Dzień: 9 maja 2013, Godzina: 18:30
Spotkania pracujących

Na najbliższym spotkaniu prześledzimy fragment Listu do Efezjan (2, 1-10), poszukując odpowiedzi na pytanie: jaka jest rola uczynków w usprawiedliwieniu? Nauczanie poprowadzi Antoni Tompolski.