Droga doskonalsza

Dzień: 24 października 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Na najbliższym spotkaniu wspólnoty podsumujemy tematykę obecności Ducha Świętego w życiu Kościoła. Jedną z Jego posług jest wylewanie miłości do naszych serc: Rz. 5, 8. Najpiękniej o tej miłości pisze św. Paweł w liście do Koryntian. W tym mieście bowiem było wiele przejawów charyzmatycznych przy jednoczesnych rażących nadużyciach w postawie do bliźniego. Hymn o miłości jest właśnie umieszczony w tym kontekście. Św. Paweł wskazuje, że wszelkie przejawy charyzmatów stają się bezużyteczne, jeżeli we wspólnocie nie są otoczone i poprzedzone przejawami bezinteresownej miłości. Św. Jan napisał, że miłość jest z Boga i my możemy naprawdę kochać ponieważ sami wpierw zostaliśmy naprawdę pokochani. Św. Paweł opisuje właśnie tę miłość, boską, pełną, doskonałą. Czy szukamy w naszym życiu chrześcijańskim doskonałości? Myślę, że tak, bo przecież cokolwiek innego było by już niewarte poszukiwań. Przyjrzymy się temu, co św. Paweł napisał, zobaczymy, że droga do doskonałości wiedzie przez charyzmaty, ale na nich się nie zatrzymuje. Idzie dalej (bliżej, mocniej i więcej) – charyzmat jest darem, a my musimy dać naszą odpowiedź. I ma to być odpowiedź miłości.