Doświadczenie Bożej miłości w cierpieniu

Dzień: 22 sierpnia 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Co Bóg mówi na temat cierpienia? Jak przejść zwycięsko przez trudne chwile w naszym życiu? Podczas tego spotkania wspólnoty, wspólnie z Sewerynem Osowskim, pochylimy się m.in. nad odpowiedzią na powyższe pytania.