Doświadczenie miłości Boga w modlitwie

Dzień: 29 sierpnia 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Modlitwa jest darem. Bóg ofiarował nam możliwość spotkania Go i rozmowy z Nim. To największy przywilej we wszechświecie: móc spotkać Swojego Stwórcę i prowadzić z Nim dialog. Ten, który nas kocha pragnie słuchać nas i dzielić się z nami Swoją łaską. Niestety często lekceważymy ten przywilej i zapominamy o Tym, który na nas nieustannie czeka. Czasem jest tak, że przychodzimy do Boga tylko z naszymi sprawami, jak do urzędu, by coś załatwić. A On chce ofiarować o wiele więcej. To spotkanie z kimś, kto nas kocha. To dialog z Miłością. Ta miłość się udziela, przepływa. Możemy jej doświadczyć. Nawet gdy rozmawiasz z kimś bliskim, możesz poczuć się zrozumiany, wysłuchany, kochany. A Bóg jest nieskończenie większy, nieskończenie bardziej kocha i doskonale rozumie. Tę miłość możesz spotkać i możesz ją poczuć, jeśli nie jesteś skoncentrowany tylko na swoich własnych sprawach. Na spotkaniu wspólnoty będziemy się zastanawiać nad tym jak doświadczać tej intymności czerpiąc wzorce z postawy naszego Pana.