Doświadczenie przemieniającej miłości

Dzień: 8 sierpnia 2012, Godzina: 19:00
Spotkania studentów

Dzieło miłości Boga jest tak wielkie, że dotyka każdej sfery naszego życia i przemienia ją. Bóg sam pierwszy wyciąga swoją rękę i oferuje pomoc. Podejmuje inicjatywę nawet wówczas, gdy my jesteśmy daleko od Niego. Gdy Go szukamy, tym bardziej staje się więc dla nas źródłem przemieniającej siły poprzez Ducha Świętego, który rozlewa miłość w naszych sercach.

Jak spotkać i przeżywać Bożą miłość? Dokąd może zaprowadzić nas to doświadczenie Miłości? Na spotkaniu wspólnoty będziemy poszukiwać odpowiedzi na podstawie 5 rozdziału listu do Rzymian i 4 rozdziału I listu św. Jana. Rozważanie poprowadzi Antoni Tompolski.